$type=ticker$label=0$cols=3$va=0$count=99

Fontos színház, nyitott színház, zárt ajtók

Aradi Hanga beszámolója és jegyzete a Pécsi Nemzeti Színház igazgatói pályázatáról és a színházigazgató-jelöltek (illetve csak egy részük) szerda esti vitájáról.

Október 21-én délelőtt hallgatta meg a pécsi önkormányzat Kulturális Bizottsága a Pécsi Nemzeti Színház igazgatói posztjára pályázókat. Aznap este az Emberség Erejével Alapítvány és a Jelenkor Folyóirat vitát szervezett a jelöltek részvételével. Az esti vitán végül csak Dr. Komáromi György és Bodor Johanna jelentek meg. Csányi László korábban jelezte, hogy más elfoglaltsága lesz, Lipics Zsoltnak szintén nem felelt meg az időpont. Mielőtt félhangosan felhördülnénk a szervezés szakmaiatlanságán, fontos megjegyezni, hogy a vitát majd’ két hónapos egyezetető folyamat előzte meg a jelöltekkel. Az, hogy a vita végül a Bizottság döntésének megszületését követően, csupán két résztvevővel, nagyjából 30 fős közönség előtt valósult meg, több problémát is jelez, ezek közül csak egy a szervezés hiányossága. 

A délelőtti bizottsági döntés eredményét titkosították. Ez azt jelenti, hogy amíg a Bizottság nem készíti el a Közgyűlés számára az előterjesztést (melyben a bizottsági szavazás eredményeként győztes jelöltet javasolja a színházigazgatói posztra), maguk a jelöltek sem tudhatják biztosan, az ő személyükről dönt-e majd a Közgyűlés. Komáromi György rögtön a vita elején felteszi az est legrelevánsabb kérdését: van-e pécsi civil kurázsi? Számít-e, hogy a civilek szervezésében a pécsi közönség előtt is megmérettetik magukat a jelöltek, vagy az egész vita súlytalan, céltalan és mint ilyen, gyakorlatilag teljesen felesleges is? Hiszen az is elképzelhető, hogy – a bizottsági döntés értelmében – aznap este tulajdonképpen két vesztes mérte össze rátermettségét egy feladatra, amit nem fognak elvégezni. („Szakmai alapon pályáztunk, és nagyon reméljük, hogy szakmai döntés fog születni.” – mondja Komáromi György.) Mintha a pécsi civil szféra és az önkormányzat döntéshozói (ismét) két alternatív dimenzióban léteznének. Sajnos (egyelőre) csak az egyik van hatással a város valóságára.

Komáromi György a moderátor kérdésére válaszolva azt mondja, ő a fontos színházat szereti. Bodor Johanna a nyitott színházat. A két felfogás persze nem áll szemben egymással, sőt, kiegészítik, erősítik egymást.

Egy dolog áll szemben a fentiekkel: a fontos és nyitott színház jövőjéről hozott zártajtós döntések.

A két résztvevő pályázatát ráadásul már korábban megismerhettük. Komáromiék már rögtön a leadást követően (szeptember végén) publikussá tették pályázati anyagukat, azt azóta bárki elolvashatta. Bodor Johanna szerda délután a bizottsági meghallgatást követően tette nyilvánossá a sajátját (igaz, az övéből – érzékeny üzleti adatokra hivatkozva – a gazdasági terv hiányzik). Csányi László és Lipics Zsolt pályázata továbbra sem nyilvános, tartalmukra csak a velük készült interjúk alapján lehet következtetni. Egyikük sem vett részt a civilek által szervezett eseményen.

Bodor két dolgot hangsúlyoz. Egyrészt nagyon szívesen utazik le Pécsre még egyszer, ha olyan időpontot találnak a szervezők, ami az összes jelöltnek megfelel (ennek persze nincs jelentősége, a döntés már megszületett). Másrészt elmondja, hogy ő nem vitázni jött a többi pályázóval (Komáromival), hiszen nincs vitájuk, szerinte ez csak egy beszélgetés, ők párbeszédet folytatnak. Bár Bodor láthatóan nincs tisztában a vita fogalmával, és annak jelentőségével, ha az két színházigazgatói posztra külön pályázó fél között zajlik, úgy tűnik a moderátor, Balogh Robert, a Jelenkor folyóirat munkatársa sem. Balogh kérdései inkább idézik egy kellemes író-olvasó találkozó hangulatát, és nem két, többszázmilliós fenntartási költségű és -bevételű Nemzeti Színház ügyvezető igazgatói posztjára pályázó szakmai vitáját.

Így az est gyakorlatilag teljes érdektelenségbe fullad, Balogh langyos kérdéseire a jelöltek elismétlik azt, amit pályázatuk bevezetőjébe írtak, kiegészítve néhány anekdotával, irreleváns fogalommagyarázó körrel (értjük, a népszínház sok mindent jelenthet, meg amúgy a 21. században nagyjából semmit is). Bodor Johanna hét órakor távozik (vissza kell érnie Budapestre), Komáromi /és Balogh Robert – a szerk./ kínjában felhívja maga mellé Bérczes Lászlót (a Komáromi-féle pályázó csapat öt tagjából az egyik), hogy legalább ne egyedül üljön a kanapén.

Az utolsó fél órában aztán Bérczes is csak annyit tud elmondani, lehetetlen, hogy úgy „ülünk most itt”, hogy nincs itt minden pályázó, nincs itt az önkormányzat képviselője, nincsenek itt a PNSZ társulatának tagjai, a pécsi független színházi- és színházi nevelési szcéna szakemberei, a pécsi irodalom- és drámatanárok, és gyakorlatilag már a döntés is megszületett. 

Ha a vita érdemi újdonságokat nem is hozott a felszínre, érdemes azért néhány szót ejteni a megismert, illetve nem-megismert pályázatokról. Csányi László operaénekes jövőbeli terveit teljes homály fedi, Lipics Zsolt és Vidákovics Szláven pécsi színművészek a velük megjelent interjúk alapján az utóbbi évek népszínházas vonalát vinnék tovább, ennél pontosabb terveket sajnos részükről sem ismerhetett meg a szélesebb nyilvánosság. Dr. Komáromi György pályázati anyaga csapatmunka eredménye. Elképzelésükben a Művészeti Tanács (ami papíron jelenleg is létezik, de funkciója gyakorlatilag nincs) operatív feladatokat is ellátna, ami állandó jelenlétet és folyamatos szakmai monitormunkát jelent. Tagjai: a k2 társulat vezetői, Fábián Péter és Benkó Bence, Göttinger Pál operarendező és Bérczes László rendező, az Ördögkatlan Fesztivál egyik főszervezője. Elképzelésükben a PNSZ egy fiatalos, progresszív színház lenne, a város, a régió, az ország és a nemzetközi színházi élet vérkeringésének szerves része. Terveik között szerepel a társulat bővítése a k2 társulat hat fiatal művészével (a vitán mindkét résztvevő hangsúlyozza, hogy országos viszonylatban is nagyon kicsi a pécsi társulat, ebből – és a nagyon magas előadásszámból – kifolyólag pedig rendkívül túlterhelt), valamint komplex színházi nevelési program megvalósítása tantermi- és beavató színházi előadásokkal, feldolgozó foglalkozásokkal, fiatalokat célzó színházi műhelyekkel. Város és színház szimbiózisát számos programmal, a pécsi civil- és független színházi szervezetekkel való szoros együttműködésben erősítenék. Komáromi, színházi gazdasági szakember lévén, részletes és alaposan kigondolt gazdasági tervet tett közzé, biztosítva a pénzügyi megvalósíthatóság alapjait. 

Bodor Johanna táncművész pályázatában is hangsúlyos a csapatmunka igénye. Az együttműködő szakemberek: Udvaros Dorottya színművésznő, Sebestyén Aba rendező, Keszthelyi Kinga dramaturg, Anger József operarendező és Dr. Szabó Károly gazdasági szakember. Pályázatukban szintén megjelenik a város és színház kapcsolatának erősítése, a pécsi kulturális intézményekkel való szorosabb együttműködés terve. Bodor részletesen ír a „smart színház” koncepciójáról, a digitális erőforrások kiaknázásának fontosságáról, a fenntarthatóságról, a fiatalok megszólításáról (erősen szubjektív vélemény, de mintha a pályázó kizárólag digitális úton tudná elképzelni a fiatalság megszólítását – egy színházi szakembertől ez talán kicsit cinikus előfeltevés). Bodor Johanna pályázata nagyszabású terveket tartalmaz, az együttműködési szándéknyilatkozatok sora is impozáns, mivel azonban a gazdasági terv nem publikus, és a megvalósítandó programok részletezése is viszonylag kevés konkrétumot tartalmaz, a megvalósíthatóság realitása nyitott kérdés marad.

A bizottsági döntéstől függetlenül ajánlott elolvasni a két nyilvánosságra hozott pályázati anyagot itt és itt, már csak azért is, hogy lássuk, milyen szakmai (nagyreményű, progresszív, a pécsiség értékeit szem előtt tartó) tervek születtek a Pécsi Nemzeti Színház jövőjére vonatkozóan. A döntés most nem a mi kezünkben van, ugyanakkor azok akikre bíztuk, számonkérhetőek. A számonkérhetőség alapja a tájékozottság mindkét oldalon, illetve jelen esetben annak tudatosítása, hogy színházba járni mi, pécsi színházkedvelők, fogunk. Bátran lehet beleszólni abba, mit akarunk látni a színpadon, ahogy abba is, mit akarunk látni a városban. 

A demokrácia egy tanulási folyamat. Az ország még nagyon az elején tart, és nem is teljesít túl jól. A pécsi civilek lelkesedése megvan, de se az eszközök, se a bevonás hatékonysága nem elegendő. A pécsi lakosok úgy tűnik végleg belefáradtak a sokéves apátiába, harmincnál több ember jár színházba ebben a városban.

A pécsi önkormányzat az elmúlt időszakban nem jeleskedik, ha a civilek, érintettek bevonásáról van szó. Gondolhatunk a Lakhatási Kerekasztal tavaly november óta húzódó (nem)felállítására, a ZSÖK ügyvezetői posztja körül kialakult kisebb szakmai felháborodásra, majd a minimum érdekes zárószavazásra.

Most a színházigazgatói kinevezés fog megtörténni a város, a szakemberek bevonása, a nyilvánosság nélkül.

Mi még?

Szerkesztői megjegyzés – 19.30 A jegyzetben a pécsi önkormányzat felelőssége is fel van vetve, gyakorlatilag döntéshozó szervként hivatkozva rájuk. A végső és formális döntést valóban a pécsi önkormányzat hozza meg, november 17-én a pécsi közgyűlés szavazza meg az új pécsi színházigazgató személyét. Elviekben a 9 fős bírálóbizottság javaslata alapján. Elvileg attól el nem térve, ha akarnak támogatási pénzt a kormánytól is a közös fenntartásban. A bírálóbizottság 9 tagú, ebből gyakorlatilag 5 fő a kormány képviselője, az önkormányzat két főt delegál, ebből egy fideszes képviselőt (ő az ötödik fő). A közgyűlés elé több név is kerülhetne, javasolhatnak több személyt is, akit alkalmasnak véllnek, de ehhez legalább 5 szavazat kell. A matek úgy jön ki, hogy több jelöltre is lehet szavazni, ha több pályázatot is alkalmasnak vélnek. Ha viszont valaki nem kíván, akkor csak egy jelöltre fog szavazni, ezt is megtehetik, nyilván. Magyarul az, hogy ki lesz egy állami-önkormányzati közös fenntartású színház igazgatója, azt az új rendszerben valójában, a gyakorlatban a kormány és a minisztérium dönti el a delegáltakon keresztül. /Babos Attila/22.00 Kiegészítés Megkövetem magam. Miután értesültem a döntőbizottság tagjainak pontos összetételéről, számomra is egyértelművé vált, mennyire nem volt befolyása a bírálati és javaslattételi folyamatra az önkormányzat delegáltjainak, ezért hiba lenne minden felelősséget rájuk hárítani. Az önkormányzati közgyűlés „formális” döntési jogköre azonban továbbra is él, a végső szavazás november 17-én esedékes. Ha a pécsi önkormányzat közgyűlése nem a javasolt személyt támogatja, az állami támogatás elvesztését kockáztatja. Ez egy zsarolási helyzet, ami az Önkormányzatot gyakorlatilag sarokba szorítja. Véleményemet azonban fenntartom. Egy város vezetésének mindig, minden körülmények között a város lakóinak érdekét, valamint a város kulturális értékeinek integritását kell védenie. Mindenfajta döntési helyzetben a szakmaiságot, a demokratikus értékeket és széleskörű, nyílt társadalmi párbeszédet kell képviselnie. Hangosan, tíz körömmel. A politikai alapú, zárt ajtó mögött meghozott döntések korszakát éljük ma Magyarországon. A magát demokratikusként definiáló önkormányzatok feladata, hogy a civileket megszólítva és velük együttműködve tegyenek azért, hogy ez a korszak lezáruljon. Pécsett is ennek kellene most történnie. Ehelyett csönd van, néma csönd és… #freeSzFe, ugye, van, ami mindannyiunk ügye. Aradi Hangaforrás: https://szabadpecs.hu

Ezeken az oldalakon nincsenek saját írások. A cikkek forrását az egyes bejegyzések végén lehet megtalálni.

/fa-tags/ TÁRGYMUTATÓ.

600 kilométer 100 guinness a csemegepultos naplója a gyáva a gyermek és a varázslat a haramiák a hülyéje a kék hajú lány a kéz a kis kéményseprő a köpeny a közös többszörös alapítvány a magyar színházakért alba regia szimfonikus zenekar aldi női futógála állj bele aNNa anyám éhesnek tűnik aradi kamaraszínház aranytíz archívum arden az elvarázsolt disznó az ember tragédiája az öreghíd alatt b32 baal babel sound baja balatonboglár balatonfüred balfácánt vacsorára bálna bárka bátorságpróba bencs villa beszélő levelek bisb bivaly-szuflé bob herceg bogáncsvirág bohémélet borral oltó fesztivál börtönrádió bsi budaörs budapest improv show budapest music center budapesti kamaraszínház budapesti vonósok budoár kiállítás busz-színház CAFe Budapest caminus castel felice castel felice vizsga centrál címlap club70 cosí fan tutte cover cupido és a halál cv családi játszmák családi ünnep cseh tamás csíkszerda csoportterápia csukás-díj dankó rádió danubia zenekar debrecen debreceni tavaszi fesztivál delila deszka fesztivál dido és aeneas díjak elismerések don juan dráma kortárs színházi találkozó drámaíró verseny due duett dunapart dunaújváros e-színház egri tavaszi fesztivál egy csók és más semmi egy kiállítás rémei éhség élnek mint a disznók előadásszámok email ének a három hollóhoz english erkel színház ernani érzékenyítő fesztivál esztergom eucharisztikus kongresszus europa cantat ezek mennek falstaff fekete-fehér fellegek fesz segélyalap fiatal írók fidelio színházi est finito firkin fishing on orfű fogság francia sanzonest friss hús furnitur füge független előadóművészeti szövetség gianni schicchi gödöllő grecsó grisnik petra gusztinak megjött az esze gyerekstúdió gyilkosok gyógyír északi szélre győr győri tavaszi fesztivál gyulai várszínház hajmeresztő halál hotel halastó hangoló hárman a padon harminchárom változat haydn-koponyára háromszögek hatok csoport hatszín teátrum hazug hét domb fesztivál hetedik alabárdos hetedik mennyország hírek hírszerzők hogy szeret a másik hol hoppart hrabal-vurstli humorfesztivál így tanultam meg vezetni imprójam imprómaraton in medias brass in memoriam cseh tamás interjú irodalom éjszakája jak jászberény jegyek jó kérdés junior príma jurányi k2 színház kalandra fül fesztivál kaposvár katona képek kibelátó kicsi szívem kávéba pottyant kis suttogás kisfaludy színházi fesztivál kisvárda kmtg kolozsvár koma komárom komédium koronavírus kortárs drámafesztivál kórusok éjszakája kőszeg köszönet estéje-estélye kritika kritikusdíj-átadó kuk kultkikötő kultúrfürdő kurátorok lakott sziget láthatatlan állomás latinovits diákszínpad leenane szépe leonardo lev&te limerick-bajnokság líra és epika london love and money love and money vizsga macskadémon madách színház madame poe magdafeszt mágnás miska magvető magyar rádió magyar színház magyar színházi társaság magyar zene háza manhattan short manna manőver margó irodalmi fesztivál más olvasnivaló menház színpad merlin mesterjátszma mikor mindenütt jó mindenütt nő mintaapák miskolc miszépmiszépmiszép mojo momentán monodráma fesztivál móra kiadó most fesztivál motto mozart-kommandó mozgófénykép mozsár műhely mu múzeumok éjszakája művészetek palotája művészetek völgye nagykanizsa naptár nefelé négyhangú opera nemzeti filharmonikusok nemzeti színház nézőművészeti kft nézőpont színház nofilter nyílt nap nyinyernya nyíregyháza nyolc nő óbudai társaskör ómama online fordítónapok operabeavató operaház operajátszóház operamacera operavita operettszínház orlai othello gyulaházán ők ördögkatlan örkény örkény vurstli örömimpró pájinkás jános pannonhalma papp jános párkák patália páternoszter patreon pécs pécsi egyetem pesthidegkúti művészeti fesztivál pesti barokk pesti magyar színiakadémia petőfi irodalmi múzeum pim dia hangoskönyvek pinceszínház placcc pokol portré postart poszt poznan pozsonyi piknik rádió rádiójátékosok radnóti remény rendezők viadala rév fülöp rögvest russian indie film fesztival sakknovella shots festival sinaia sly snowman soharóza sokszemközt somló cirqsz song-óra sopron sorozat a vidéki operajátszásról stockholm susotázs szabadesés szeged székely-könyv szemes fesztivál szénakutyák szent imre szentendrei teátrum szép heléna szerzői munkák szfe színház a város színház tv színházak éjszakája színházi törvény színlapok szívem szeret szkéné szombathely szöveg szputnyik hajózási társaság táblázat tárgymutató tartalom tatabánya telefondoktor temesvár tengeren 2008 tengeren 2019 térkép terminál workhouse teszt thália the irish coffee thealter tilos rádió tivoli tóbiás és az angyal törőcsik-emlékest trefort színjátszó fesztivál váci dunakanyar színház vágánybenéző van egy határ városmajor vaskakas veled kerek vera vidéki színházak fesztiválja vidor fesztivál vigadó visszaszámláló volt egyszer egy ndk vonalhúzás zalaegerszegi kvártélyház zeneakadémia zichy major zsolnay negyed
Név

600 kilométer 100 guinness,4,a csemegepultos naplója,242,a gyáva,1,a gyermek és a varázslat,3,a haramiák,32,a hülyéje,21,a kék hajú lány,2,a kéz,48,a kis kéményseprő,2,a köpeny,34,a közös többszörös,34,alapítvány a magyar színházakért,3,alba regia szimfonikus zenekar,7,aldi női futógála,1,állj bele,1,aNNa,29,anyám éhesnek tűnik,3,aradi kamaraszínház,3,aranytíz,4,archívum,3,arden,1,az elvarázsolt disznó,12,az ember tragédiája,1,az öreghíd alatt,60,b32,8,baal,2,babel sound,1,baja,1,balatonboglár,2,balatonfüred,2,balfácánt vacsorára,27,bálna,2,bárka,268,bátorságpróba,6,bencs villa,1,beszélő levelek,4,bisb,1,bivaly-szuflé,54,bob herceg,37,bogáncsvirág,33,bohémélet,61,borral oltó fesztivál,1,börtönrádió,3,bsi,1,budaörs,5,budapest improv show,10,budapest music center,1,budapesti kamaraszínház,1,budapesti vonósok,11,budoár kiállítás,1,busz-színház,11,CAFe Budapest,8,caminus,72,castel felice,43,castel felice vizsga,5,centrál,3,címlap,4,club70,1,cosí fan tutte,47,cover,3,cupido és a halál,30,cv,1,családi játszmák,59,családi ünnep,3,cseh tamás,4,csíkszerda,65,csoportterápia,17,csukás-díj,10,dankó rádió,1,danubia zenekar,6,debrecen,11,debreceni tavaszi fesztivál,1,delila,2,deszka fesztivál,19,dido és aeneas,52,díjak elismerések,1,don juan,3,dráma kortárs színházi találkozó,6,drámaíró verseny,1,due,1,duett,2,dunapart,6,dunaújváros,2,e-színház,32,egri tavaszi fesztivál,1,egy csók és más semmi,1,egy kiállítás rémei,1,éhség,8,élnek mint a disznók,13,előadásszámok,1,email,1,ének a három hollóhoz,2,english,25,erkel színház,65,ernani,4,érzékenyítő fesztivál,1,esztergom,3,eucharisztikus kongresszus,7,europa cantat,7,ezek mennek,16,falstaff,1,fekete-fehér,38,fellegek,14,fesz segélyalap,9,fiatal írók,1,fidelio színházi est,3,finito,16,firkin,264,fishing on orfű,1,fogság,1,francia sanzonest,2,friss hús,2,furnitur,49,füge,124,független előadóművészeti szövetség,9,gianni schicchi,30,gödöllő,1,grecsó,1,grisnik petra,9,gusztinak megjött az esze,1,gyerekstúdió,2,gyilkosok,1,gyógyír északi szélre,85,győr,5,győri tavaszi fesztivál,3,gyulai várszínház,5,hajmeresztő,27,halál hotel,24,halastó,116,hangoló,1,hárman a padon,64,harminchárom változat haydn-koponyára,94,háromszögek,25,hatok csoport,1,hatszín teátrum,73,hazug,1,hét domb fesztivál,2,hetedik alabárdos,1,hetedik mennyország,15,hírek,3,hírszerzők,1,hogy szeret a másik,76,hol,4,hoppart,1,hrabal-vurstli,14,humorfesztivál,6,így tanultam meg vezetni,1,imprójam,1,imprómaraton,3,in medias brass,1,in memoriam cseh tamás,4,interjú,92,irodalom éjszakája,7,jak,2,jászberény,6,jegyek,1,jó kérdés,13,junior príma,4,jurányi,59,k2 színház,2,kalandra fül fesztivál,2,kaposvár,142,katona,76,képek,329,kibelátó,13,kicsi szívem kávéba pottyant,1,kis suttogás,5,kisfaludy színházi fesztivál,2,kisvárda,8,kmtg,1,kolozsvár,33,koma,38,komárom,5,komédium,1,koronavírus,136,kortárs drámafesztivál,15,kórusok éjszakája,63,kőszeg,195,köszönet estéje-estélye,1,kritika,458,kritikusdíj-átadó,15,kuk,3,kultkikötő,10,kultúrfürdő,26,kurátorok,9,lakott sziget,17,láthatatlan állomás,4,latinovits diákszínpad,1,leenane szépe,30,leonardo,1,lev&te,2,limerick-bajnokság,7,líra és epika,38,london,1,love and money,73,love and money vizsga,9,macskadémon,33,madách színház,4,madame poe,7,magdafeszt,6,mágnás miska,13,magvető,4,magyar rádió,17,magyar színház,140,magyar színházi társaság,9,magyar zene háza,2,manhattan short,5,manna,110,manőver,38,margó irodalmi fesztivál,7,más olvasnivaló,3,menház színpad,27,merlin,5,mesterjátszma,1,mikor,3,mindenütt jó,34,mindenütt nő,1,mintaapák,1,miskolc,1,miszépmiszépmiszép,54,mojo,51,momentán,133,monodráma fesztivál,9,móra kiadó,1,most fesztivál,6,motto,3,mozart-kommandó,2,mozgófénykép,44,mozsár műhely,4,mu,5,múzeumok éjszakája,1,művészetek palotája,17,művészetek völgye,30,nagykanizsa,1,naptár,1,nefelé,2,négyhangú opera,50,nemzeti filharmonikusok,7,nemzeti színház,11,nézőművészeti kft,46,nézőpont színház,9,nofilter,4,nyílt nap,4,nyinyernya,30,nyíregyháza,369,nyolc nő,26,óbudai társaskör,28,ómama,2,online fordítónapok,1,operabeavató,237,operaház,80,operajátszóház,21,operamacera,7,operavita,12,operettszínház,35,orlai,601,othello gyulaházán,42,ők,2,ördögkatlan,314,örkény,1,örkény vurstli,5,örömimpró,3,pájinkás jános,1,pannonhalma,2,papp jános,1,párkák,44,patália,2,páternoszter,1,patreon,2,pécs,42,pécsi egyetem,2,pesthidegkúti művészeti fesztivál,1,pesti barokk,84,pesti magyar színiakadémia,16,petőfi irodalmi múzeum,4,pim dia hangoskönyvek,3,pinceszínház,8,placcc,30,pokol,10,portré,1,postart,1,poszt,63,poznan,1,pozsonyi piknik,4,rádió,1,rádiójátékosok,3,radnóti,45,remény,10,rendezők viadala,4,rév fülöp,34,rögvest,24,russian indie film fesztival,1,sakknovella,2,shots festival,1,sinaia,1,sly,55,snowman,6,soharóza,82,sokszemközt,1,somló cirqsz,7,song-óra,1,sopron,1,sorozat a vidéki operajátszásról,4,stockholm,2,susotázs,126,szabadesés,39,szeged,222,székely-könyv,4,szemes fesztivál,2,szénakutyák,1,szent imre,1,szentendrei teátrum,15,szép heléna,21,szerzői munkák,4,szfe,18,színház a város,1,színház tv,58,színházak éjszakája,29,színházi törvény,1,színlapok,67,szívem szeret,4,szkéné,29,szombathely,28,szöveg,4,szputnyik hajózási társaság,25,táblázat,1,tárgymutató,1,tartalom,2,tatabánya,46,telefondoktor,176,temesvár,46,tengeren 2008,104,tengeren 2019,68,térkép,1,terminál workhouse,4,teszt,16,thália,75,the irish coffee,46,thealter,15,tilos rádió,3,tivoli,3,tóbiás és az angyal,30,törőcsik-emlékest,11,trefort színjátszó fesztivál,1,váci dunakanyar színház,4,vágánybenéző,11,van egy határ,28,városmajor,11,vaskakas,5,veled kerek,1,vera,102,vidéki színházak fesztiválja,13,vidor fesztivál,83,vigadó,2,visszaszámláló,1,volt egyszer egy ndk,3,vonalhúzás,34,zalaegerszegi kvártélyház,16,zeneakadémia,1,zichy major,1,zsolnay negyed,3,
ltr
item
GÖTTINGER PÁL: Fontos színház, nyitott színház, zárt ajtók
Fontos színház, nyitott színház, zárt ajtók
GÖTTINGER PÁL
https://www.gottingerpal.com/2020/10/fontos-szinhaz-nyitott-szinhaz-zart.html
https://www.gottingerpal.com/
https://www.gottingerpal.com/
https://www.gottingerpal.com/2020/10/fontos-szinhaz-nyitott-szinhaz-zart.html
true
457243742996709958
UTF-8
Ez a vége. Nincs találat erre. LÁSD MINDET Tovább... Reply Cancel reply Delete By Címlap PAGES CIKK Lásd mindet LÁSD MÉG A TÁRGYMUTATÓBAN ARCHIVE KERESÉS MINDEN CIKK. Nem találtunk semmit erre a keresésre Címlap Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content