Párkák - JELMEZTERVEZŐI pályázat gyerekeknek!

Kedves Gyerekek, leendő Nézőink!
Az alábbiakban JELMEZTERVEZŐI pályázatot írunk ki. Várjuk a Bárka Színház címére rajzaitokat, segítsetek nekünk elképzelni, hogyan nézhetnek ki a PÁRKÁK című most készülő meseopera szereplői!
A beküldött rajzokat az előadás készítői (Dinyés Dániel zeneszerző, Szabó Borbála író, Göttinger Pál rendező és Kovalcsik Anikó jelmeztervező) bírálják el. A legizgalmasabb, legszebb ruharajzokat beküldők meghívást kapnak, hogy megnézzék az előadás előkészítő munkálatait - vendégül látjuk őket a főpróbahéten.
A színház, és benne az operacsinálás a legizgalmasabb elfoglaltságok egyike. Várunk szeretettel, ha van kedved belekóstolni!
Küldhetsz tervet néhány választott (minimum öt) - de akár az összes szereplőre is. Külön jó, ha lerajzolod őket egyedül is, és aztán valamelyik jelenetben is. A szereplők leírását és a történet rövid összefoglalóját itt mellékeljük.
A rajzokat postai úton várjuk a Bárka Színház címére 2010. december 1-ig.
BÁRKA SZÍNHÁZ
1476 Budapest, Pf. 254. 1082

A borítékra írd rá: PÁRKÁK. Kérjük, ne felejtsd el megadni postai címedet/telefonszámodat/emailcímedet, hogy válaszolhassunk.
Várunk!

a Bárka legénységeSzereplők
Az Égiek
ZEUSZ ZOLI BÁCSI – Ő a főisten, mindenek ura. Legalábbis elméletben – a valóságban azonban nem ő irányít, hanem a család női tagjai. Egy öröme van csak az életben: a földi udvarlás. Nem is hagy ki egyetlen alkalmat sem erre, ebből aztán sok zűrzavar származik.
HÉRA HÉDIKE NÉNI – Zoli bácsi felesége, aki papucs alatt tartja a főistent. Nagyon – és persze joggal – féltékeny a férjére. Állandóan azon van, hogy elvegye a kedvét az udvarolgatástól.
A PÁRKÁK:
KLÁRIKA – A „születés” Párkája. Ő kezdi el – fonja meg – az emberi élet fonalát. Mindig jót akar: kerek történeteket, ahol mindenki elnyeri méltó jutalmát, illetve büntetését. Ha nem így alakulnak a dolgok, dühbe gurul, és nem riad vissza egy kis fonalbárbajtól sem.
LENKE – Ő az „élet” Párkája: színesíti, gazdagítja az emberi létet. Sajnos mindenben elég bizonytalan, nehezen tud dönteni, két erőszakos testvére közül valaki mindig rákényszeríti az akaratát. Aztán úgy adódik, hogy rákényszerül az önállóságra.
ANDIKA – a „halál” párkája: ő vágja el az emberi élet fonalát. Imád mindent, ami rossz, csúnya, büdös, gonosz, kegyetlen dolog. De legjobban szeret Klárika levesébe beleköpni: lerombolni azt, ami épül.
A Földiek
KÜÓN (a név jelentése: 'kutyuska') – Szép fiatal fiú, aki tud is a saját szépségéről. Őszinte örömmel tölti el, hogy aki csak meglátja, beleszeret. Ő is rajongója a női nemnek, fényképalbumban tartja számon, hány szívet hódított meg. Hiúsága ellenére nagyon jószívű, kedves ember.
ABU – Hivatásos gonosztevő, régóta az Alvilágban bűnhődik. Most esélyt kap rá, hogy újra a földön éljen: Küón segítőtársa lesz. Két különbözőbb embert, mint ők ketten, elképzelni is nehéz. Abuba nem sok jóérzés szorult, saját érdekén túl nem lát.
GRÜLLÉ (a néve jelentése: 'röfike') – Öregedő tehenésznő. Teljesen átlagos, magányos öregasszony, aki jóbarátjával, Haplusszal tengeti napjait. Nem veszi észre, mennyire szerelmes belé szegény Haplusz. Amikor a párkák szeszélye fiatallá, gyönyörűvé varázsolja, a hirtelen siker a fejébe száll, hiú lesz, és még kevésbé gondolkozik azon, ki szereti igazán.
HAPLUSZ (azt jelenti: 'egyszerű') – Vén tehenészember, Grüllé régi barátja. Ki tudja, hány éve szereti már őt titokban, viszonzatlanul? Mielőtt bevallhatná érzéseit, Grüllé csodálatos módon megfiatalodik – és Haplusz még reménytelenebbnek érzi, hogy valaha az övé lehet.
LAINOSZ (jelentése: 'szikla') – Szobrász, aki azt a megbízást kapja, hogy készítsen szobrot Küónról. Örökké bosszankodó, önmagában kételkedő, sértődékeny alak. Nehéz vele barátkozni, igaz, nem is töri magát senki, hogy megpróbálja. Élete a művészet lenne – ha nem kételkedne annak értelmében is.
Az Alvilág
HÁDÉSZ HENRIK – Az Alvilág ura, a holtak fejedelme. Aki a földön meghal, és bűnös módon élt – vagyis nem kapott meghívást az Elíziumi mezőkre –, az őhozzá kerül, forró üstbe rotyogni. A legtöbb kuncsaft nem vágyik erre, mindenki igyekszik kialkudni valami kis haladékot. Indulatos, buta és ellenszenves alak: ki gondolná, hogy szíve is van?


Dinyés Dániel-Szabó Borbála
PÁRKÁK
ELSŐ FELVONÁS
1. jelenet, az Alvilágban
Küónt agyonszúrja valaki, lezuhan az Alvilágba. Nem veszi jó néven, hogy máris véget ér az élete. Összetalálkozik Hádésszal, aki alkut ajánl: ha lehoz maga helyett egy szépséges földi lányt egyetlen nap alatt, akkor ő tovább élhet. Segítőül adja mellé Abut, a profi bérgyilkost. Küón beleegyezik, bár nem túl lelkes, hogy gyilkolnia kell.
2. jelenet, az Égben
Zoli bácsi bemutatja lányait, a három Párkát, akik az emberi életek fonalát szövik, gombolyítják, vagdossák. Majd váratlanul bevallja, hogy boldogtalan: felesége, Hédike néni és a lányai sem veszik komolyan, utasítgatják, kinevetik. Bizalmasan közli, hogy egy öröme van az életben: a földi udvarlás.
3. jelenet, a Földön
Küón dalolászva mosakszik, a három Párka meglesi: Klárikának megtetszik a fiú, rögtön feleséget akar keríteni neki. Andika hiába ügyeskedik, hogy elvágja az életfonalát, Klárika megtalálja a megfelelő hölgyet: egy öregasszonyt, Grüllét, akit gyorsan meg is fiatalít. Haplusz nem győz csodálkozni az átváltozáson. Andika bosszúból behívja Zoli bácsit – és figyelmébe ajánlja a szép „új” lányt.
4. jelenet, a Földön
Abu aggodalmát fejezi ki, amiért lassan halad a gyilkolás. Mindjárt letelik az egy nap! Ekkor látják meg a szép Grüllét: Abu úgy dönt, ő lesz az áldozat. Küón nevében udvarolni kezd neki, de a lány – aki mit sem tud arról, hogy megszépült – inkább csak nevet az egészen. Közben mások is felfigyelnek a szépségére, Lainosz szobrot akar róla faragni, és Küónnak is megtetszik egy kicsit. Grüllé semmit nem ért, csak kapkodja a fejét.
5. jelenet, az Égben és a Földön
A három Párka aggódva figyeli, mi történik ezek után. Mindnyájan sejtik, hogy Zoli bácsi akcióba fog lépni – csak az a kérdés, hogyan? - Eközben a Földön Grüllé végre észreveszi, hogy megszépült. Hirtelen olyan büszke lesz magára, hogy meg is feledkezik a hűséges Hapluszról, aki most is mellette van. Zoli bácsi emberi alakot ölt, hogy megszerezze a földi lányt. Először
Abu testét veszi kölcsön. A Párkák ezt nem hagyják annyiban, Abu életfonalánál fogva kirázzák apukájukat az emberi testből. Zoli bácsi ezek után Lainoszba, majd Küónba költözik át, a Párkák a nyomában – teljes a zűrzavar, amely azzal ér véget, hogy kiborulnak Zoli bácsi villámai, és agyonsújtják Küónt és Abut. Zoli bácsi dühében lerántja a Földre Klárikát és Andikát, ugyanezzel a lendülettel Lainosz pedig fölkerül az Égbe.
MÁSODIK FELVONÁS
1. jelenet, az Alvilágban
Küón és Abu ismét Hádész birodalmában vannak, pedig még nem teljesítették a feltételt. Küón meggyőzi Abut: öltözzön nőnek, hogy ezzel időt nyerjenek. Abu egy darabig ügyesen játssza a szerepét, de tánc közben lelepleződik. Hádész fortyog dühében – kondérba dobja a két csalót. De Küón ravaszsága megmenti őket, kiszabadulnak. Hádész a nyomukban vágtat.
2. jelenet, az Égben
Nehezen indul fönt az Égben Lenke és Lainosz beszélgetése. Mindketten zavarban vannak, de végül rá kell jönniük, hogy egymásnak szánta őket a Sors. Hiába kiabál a Földről a két lepottyant Párka, Lenke rájuk se hederít: modellt áll Lainosznak.
3. jelenet, a Földön
Haplusz egyedül búslakodik, csalódott a szerelemben, semmit nem vár már ezután, csak a halált. Ekkor jön arra Grüllé, aki önteltségében nem veszi észre régi barátja bánatát – csak a saját sikereivel foglalkozik. Akkor arra fut Küón és Abu, a nyomukban Hádésszal. Úgy tűnik, nincs menekvés – mehetnek vissza a Pokolba. Haplusz önként jelentkezik: szívesen megy ő is. Ugyanekkor Andika és Klárika fáradtan vánszorognak a Földön, nem ízlik nekik ez a halandó élet. Különös dolog történik: Hádész és Andika egyszer csak meglátják egymást. Mindenről megfeledkeznek.
4. jelenet, a Földön
Bemasírozik Hédike néni és Zoli bácsi. Azért jöttek, hogy rendbe tegyenek mindent. Az égieket visszaküldik az Égbe, a földieket a Földre, Hádészt az Alvilágba. A szerelmes párok így elszakadnak egymástól. Küónról kiderül, hogy Zoli bácsi fia, így hát engedélyt kap, hogy életben maradjon – viszont nem veheti el Grüllét. Talán nem is bánja annyira – annyi szép nő van még a Földön! Grüllé most döbben rá, hogy Hapluszt szereti, és ezt be is bizonyítja: megkéri Hédike nénit, hogy változtassa vissza öreggé. A Párkák visszaülnek égi helyükre, és folytatják a munkát. Ekkor meglátnak a Földön egy szép fiút, amint dalolászva mosakszik...