$type=ticker$label=0$cols=3$va=0$count=99

A vidéki operajátszásról III. – A gyakorlati sík


Mivel a Budapesten kívüli operajátszás kizárólag a vidéki nemzeti színházakban történik, így egyetlen lehetőség az operaélet létrehozására, ha külön tagozatot alkot a színházon belül. Ez persze feltételezi, hogy valóban operaéletet akarunk létrehozni, nem pedig az évi egy előadást, amiért megkapja a színház a „nemzeti” státuszt és az avval járó többlet támogatást. Ennek a tagozatnak a felépítését tárgyalja ez az írás. Az cikksorozat előző részét ide kattintva lehet elolvasni.

Az „operatagozat” mára csak nevében kell, hogy operatagozat legyen, mert az igények, amiket ki kell szolgálnia sokkal több rétegűbb, mint annak okait az elméleti részben taglaltam hosszabban. Ez a több rétegűség nem feltétlenül az énekesi állományban kell megmutatkoznia (ezt is tárgyaljuk majd miért), hanem minden egyéb részletében, ami a tagozathoz tartozik. Ehhez a tagozathoz kell, hogy tartozzanak a zenés műfajú darabok, opera, operett, musical. Hogy melyik típusú előadás milyen arányban kell, hogy együtt működésben legyen a prózai tagozattal, azt természetesen darabja és előadása válogatja. Nyilván egy musical előadásban nagyrészt ebben a stílusban járatos énekesek/színészek lesznek, nem operaiak, de minden egyéb hozzátartozó elemet a tagozat kell, hogy adjon. Az operett már eggyel bonyolultabb kérdés, de ezt is majd a helyén tárgyaljuk.

Az operatagozat felépítése öt nagy egységből kell, hogy álljon: szólisták, kórus, tánckar, zenekar, művészeti ügykezelés. Nézzük meg ezeket az egységeket közelebbről. (Innentől kezdve minden leírásunk egy ideális helyzetet vázol fel, nem a jelenleg még épphogy létező hazai gyakorlatot.)

Szólisták

Ide nem csak az énekes szólisták tartoznak, hanem korrepetitorok, karmesterek szintúgy, olyan művész emberek, akik szólistának tanultak és szólistaként gyakorolják hivatásukat.

Az énekesek terén nyolc különböző hangfajú szükségeltetik egy operai alaprepertoár eljátszásához, megvalósításához. Ekkora énekesi gárda mindenképp kell, ha el akarjuk érni azt, hogy egy színház saját maga ki tudjon állítani egy estét, vendég nélkül. Hiszen addig nem beszélhetünk egy adott városban saját operajátszásról, amíg nincsen annyi a városhoz köthető énekese, akik elő tudnak adni egy operát önállóan. A hangfajok ideális eloszlása a következő:
2 szoprán, egy könnyű lírai, koloratúr készséggel és egy telt lírai szoprán esetleg „jugendlich-dramatisch” tendenciával.
1 klasszikus lírai mezzo.
2 tenor, egy karakter avagy „comprimario” tenor és egy klasszikus lírai tenor.
1 bariton
1 basszbariton
1 basszus

Ezzel az énekes elosztással lefedhető a teljes barokk és klasszikus opera repertoár, a bel canto túlnyomó része, számos Verdi és Puccini opera, a korai német és francia romantika és a modern repertoár jelentős része szintúgy. Ha pusztán erre a társulatra építünk, úgy természetesen kimarad a teljes Wagner életmű, a nagy romantika és a századforduló számos csúcsa. De elérhetővé válnak rögtön ezek is, ha ezeknek az operáknak a 2-3 főszerepére vendéget hívunk és a kisebb szerepeket adjuk a társulat tagjainak.
A korrepetitorok és karmesterek tekintetében a következő eloszlás az ideális:
1 általános korrepetitor, aki épp úgy tanít be operát, mint a többi műfajú dolgot akár a színészeknek is.
1 kórus korrepetitor, aki nagyrészt a kórussal dolgozik, de szükség esetén egyéb betanításokra is alkalmas.
1 karmester, aki kötelező módon tudjon zongorázni is és a három műfaj mindegyikére kiírható legyen akár vezényelni, akár zongorázni. Sőt, ha zongora mellől kell levezényelni egy előadást, azt is tudja.
1 első karmester, aki a zenei vezető helyettese is egyben. Mindegyik műfajban jártas kell legyen és zongorázni is tudjon. Munkaköréből adódóan tudja helyettesíteni a zenei vezetőt akár próbákon, akár tárgyalásokon, döntési jogkörrel és felelőséggel.
1 kórus vezető karnagy, aki a kórus betanításáért és minden művészettel kapcsolatos kérdéséért felel. Ha ezen felül még előadásokat is tud vezényelni, csak plusz a színház életében.
zenei vezető, aki az egész tagozatot egyben tartja, felel a művészeti és működési kérdésekért.

Kórus

A kórus létszámot illetően az ideális a 30 fő. Így szólamonként 7-8 ember jön ki, ami már egységes hangzást tud alkotni és ha ketté osztott szólam lenne, akkor is képes megszólalni. Ezzel a létszámmal az operarepertoár legjelentősebb része előadható, csak a legnagyobb, úgynevezett „kórus-operák”-at kell kisegítőkkel kiegészíteni, felduzzasztani 40-50 főre. De ezek a legritkábban fordulnak elő vidéki viszonylatban hol a színpadok, hol a lehetőségek szűkössége folytán. A kórusnak a vidéki sokszínűséget kötelezően felmutató műsorpolitika miatt nem csak operát kell tudniuk énekelni, hanem operettet és musicalt is. Mindezeket úgy, hogy az stílusos legyen. Ezáltal minimum háromfajta hangképzési metódust kell ismerniük és elsajátítaniuk úgy, hogy megfelelő legyen az adott műfajnak. Ez komoly és megterhelő feladat, ami a legnagyobb odafigyelést kívánja a zenei vezetőtől éppúgy, mint a kórus vezető karnagytól. A kórus fontosságát és lehetőségeit később részletezzük még.

Tánckar

Ez a kar leginkább operettekben és musicalekben használatos, bár természetesen operákban is fordul elő balett betét. Ennek okán ugyanúgy, mint a kórusnál, rendkívül sokoldalúan képzett táncosok kellenek egy ilyen karba, akik egy sztepp betéttől ugyanúgy nem riadnak meg, mint egy operai balettől, vagy magyaros csűrdöngölőtől. A létszámuk minimum öt párnak kell lennie, de a legideálisabb a hat pár táncos. Ez a létszám már jól mutat a színpadon, akár az operett, akár a musical nagy táncbetétjeiről beszélünk. Létfontosságú, hogy mindennap legyen balett gyakorlatuk, és állandó edzésben legyenek a különböző műfajokkal, hogy amikor egy koreográfus odaáll eléjük, akkor bármilyen kérést azonnal meg tudjanak valósítani.

Zenekar

A vidéki nemzeti színházaknál ez a leginkább megoldott kérdés jelenleg. Mindenhol vagy olyan megállapodás van a színház és a regnáló szimfonikus zenekar között, ami lehetővé teszi a zenés műfaj játszását, vagy saját zenekarral rendelkezik a színház. Biztosan állíthatjuk, hogy lehetne előnyösebb szerződéseket kötni, de a helyzet itt korántsem lehetetlen úgy, mint a kérdéskör egyéb részeiben. A megállapodás esetében általában egy zenekari szolgálatszámról van szó, ami felett a színház szabadon rendelkezhet, ha meg saját zenekara van, akkor értelemszerűen minden a zenei vezetőn múlik.
Művészeti ügykezelés

Ez alatt azokat a színpadi dolgozókat értjük, akik nélkülözhetetlenek egy produkció létrehozásában, ám mégis láthatatlanok a nagyközönség számára. Azért érdemes külön felvetni a zenés tagozat kapcsán őket, mert mindannyian különleges előképzettséget és érzéket kívánnak, koránt sem elég a prózai színházas gyakorlat. Ezek között a szakmák közt mind feltétel a kotta ismerete és a zene olyan magabiztos „meghallása”, hogy a zenei végszóra ugyanúgy tudjon dolgozni, mint a szöveges végszóra. A következőre van feltétlenül szüksége egy zenei tagozatnak: zenés ügyelőre, zenés súgóra, zenés rendező asszisztensre és kórus titkárra. És természetesen mindenekelőtt egy saját tagozati művészeti titkárra, aki bár nem a színpadon dolgozik, de minden egyeztetésért és a tagozaton folyó ügyvezetésért felel a zenei vezetővel egyetemben.

Most térjünk vissza a kórushoz, mert sokan nem ismerik fel, hogy a vidéki operajátszás és egyáltalán, az operaénekes utánpótlás nevelésben a legfontosabb tényezőnek kéne lennie az operai kórusnak. Ugyanis elveszőben van az a régi hagyomány, hogy mindenki, aki a színpadra akar kerülni szólistaként, az egy operaház kórusában kezdi a pályát. Mára ennek lett egy lenéző, megvetendő aspektusa, hogy ez nem “comme il faut” egy leendő szólistánál. Az egyetemen tanuló énekesek is azt érzik, “nem azért tanultam öt évig, hogy aztán egy kórusban énekeljek!”.

Valóban vannak olyan kiemelkedő tehetségnek induló énekesek, akiknél rögtön az egyetem elvégzése után azt érezzük, hogy azonnal adjunk neki mindent és söpörje le a regnáló fach társakat, mert friss, fiatal és makulátlan hangja van. Egy új erő. És ez (jó esetben) működik is négy-öt, de nem tovább, mint tíz évig. Azután nem értjük, hogy miért szürkült el. “Valahogy nem átütő” lett a hangja, és a kiégés minden jelét tapasztaljuk rajta. De semmi gond, jön az újabb ügyeletes fach zseni, akiért ugyanúgy lehet rajongani és vele kapcsolatban az előző énekest, úgy emlegetjük, mint egy megelőző “öreget”. Csak eközben az évszámokat nem vesszük észre. Hogy akit nagy elődként emlegetünk, az mára már alig éri el a negyven éves kort és “nagy előd” lesz, aki valaha(!) ugyanilyen lendülettel indult. Az a legritkább esetben történik meg, hogy valaki üstökösként berobban és még legalább harminc évig világít is az égen. Sajnos az “üstökös” hasonlat elég kegyetlenül beszél a sorsról is, amit neki szánnak, csak éppen az emberi emlékezet olyan, hogy odáig ismeri a csillagászati jelenséget, hogy feltűnik és lángol. Azt már nem szokták hozzá tenni, hogy a hosszú életű üstökösök a földről maximum egy percig láthatóak, de az átlagos életűek, épp csak feltűnnek és már el is halnak.

Miből is következhet ez? Pusztán abból, hogy nem tanulja meg pályakezdő korában a “szakmát”. Mit is értünk ezalatt? Nem az éneklést, hiszen a zenei egyetemek nagyrészt csak ezzel foglalkoznak, onnan kikerülve az már egy adottság lesz. Ám ami egyszerűen nem tanulható az iskolákban az maga a színházi szakma. Ezt a szakmát csak ellesni és napi rutinnal lehet megtanulni. Azt hogy hogyan ossza be az energiáit egy énekes a próbafolyamat alatt, az csakis élesben megtanulható. Hogy ne az történjen, ami a legáltalánosabb itthon, hogy az első próbán a legjobb és a premierre fárad el teljesen. Ahogy Kovács Dénes mondta: ” az ember felmegy a színpadra, mint Jasha Heifetz és lejön, mint Kovács Dénes…”. Ez a tipikusnak mondható jelenség előzhető meg a szakma tökéletes elsajátításával. Egy szerep energia eloszlása, egy hat hetes próbafolyamat beosztása, hogyan tanul meg úgy valamit, hogy a többieket is helyzetbe tudja hozni a színpadon, ne csak magát és hogy mit jelenet egy szerep kidolgozás a karmesterrel szoros együttműködésben. Ez mind olyan, amit először a kórusból ellesni a legkönnyebb, hogy hogyan csinálják a kollégák, aztán pedig a kis szerepek által megismerni az összes lépcsőfokát ennek.

A színészi létezést is először egy közösségben lehet a legjobban megtapasztalni. Testközelből átélni, hogy milyen egy színpadi “nagybölény” magam mellett. Miközben áriát énekel, hogyan osztja be az áriáját, hogyan építi fel, mi a különbség próba és előadás között és miképp reagál ha van nézői reakció, és miként, ha nincs? Mi a különbség közönség és közönség közt? hogy ment meg a szólista egy színpadi vagy zenei szituációt? Ezekről lehet ugyan iskolapadokban mesélni, de csak tapasztalás útján megtanulhatóak. Nem beszélve arról, hogy kórustagként megtanulja az egyik legfontosabb tapasztalatot a színházról: a közös munkát. A közösségért való dolgozást és közösséggel együttműködés minden fázisát. Ezekre mind-mind való a kórus és ennek nevelő, szociális hatása mindennel vetekszik.

Természetesen a szólistának készülőknek, akik kijönnek az egyetemről huszonpár évesen nem kell két-három évnél többet eltöltenie itt, mert bele is lehet ragadni, ha nem vigyáz, de mindennél fontosabb első tapasztalatnak kéne lennie. Nem beszélve arról, hogy így ismerni meg a repertoárt, az csak hasznára lesz a későbbiekben, amikor már szólistaként lép fel ugyanabban az operában, hiszen kívülről belülről ismerni fogja a műveket, ezáltal olyan zenei magabiztosságot szed magára, ami szintén egyre ritkább a honi operajátszás előadói praxisában.

Ez a hagyomány még él valamennyire Kolozsváron, Szegeden, Debrecenben, de véleményem szerint épphogy nem temetni, hanem feléleszteni kéne. Már csak azért is, mert ezáltal magabiztos belépő pontokat teremtenénk az énekeseknek a szakmába és nem rejtekúton vagy surranó pályán kéne belecsöppeni. Mert jelenleg mindig megvan az a három évenkénti három kiválasztott, aki nagy dérrel-dúrral érkezik több szólamú szakmai és sajtó halleluja közepette. De a “többiek”, a maradék tizenöt-húsz énekes, meg próbál öt másodpercre megnyíló lehetőség lukakat betömködni, réseket keresni a pajzson és elnézést kérve örömmel megbukni egy nem neki való szerepkörben, csak felléphessen a deszkákra. Mára mindenki elfelejtkezett arról, hogy az énekesek közt eredendően sok a született hosszútáv futó, ugyanis sok mindent tud az ember siettetni, de a biológiát nem. Az éneklés olyan sport, ahol minden izomnak fejlődnie kell és a hangoknak meg érni. A csúcsformát épp 40 éves koruk környékére kéne mindannyiuknak elérni, a basszusoknak, altoknak még később. Szórakoztató figyelni a tendenciát, hogy miközben az emberi élet határát dühödten próbáljuk egyre kijjebb és kijjebb tolni, a színpadokon csak és kizárólag fiatalokat akarunk látni és lenagymamázzuk az erejük teljében lévő énekeseket.

Sokban segítene ezen, ha a vidéki vagy fővárosi operakórusok szoros összeköttetésben lennének az egyetemek ének képzésével, és minden évben fogadnák a leendő szólista reményű énekeseket és ők is a kórus védőburkában “nőnének fel” nem pedig rögtön a legkeményebb farkas törvények közt találnák magukat. A kórusokhoz szükség lenne énekmesterekre, akik a legideálisabb esetben az adott város “nagyöreg” szólistái, akiktől nem csak éneket, de szakmai tanácsot és tapasztalatot is magára szedhet a leendő szólista.

Fontos, hogy a zenei vezető megteremtse a kórus tagjai számára az egyéni korrepetálások lehetőségét is és emellett pedig kisebb bemutatkozó koncerteket hívjon létre, nem csak annak okán, hogy az énekes kipróbálhassa magát, hanem azért is, hogy a közönség minél hamarabb találkozhasson leendő kedvencével. A színpadi létezést pedig nem csak a kis szerepekkel lehetne elkezdeni a kórus esetén, hanem azzal is, hogy minden évadban létrehozni egy olyan előadást, amikor kizárólag a kórus lép fel. Belőlük kerüljenek ki a darab szólistái is, azok, akik avval a reménnyel vannak ott, hogy később szólistákká válhatnak. Olyan tapasztalatokat szerezhetnek ezáltal, ami a későbbi években megfizethetetlen lesz, itt viszont még nem akkora a tét, mint később. Nem beszélve arról az élményről, amit a teljes kórusnak ad, hogy végre nem valami nagynak a részei, hanem a főszereplői az estének. Ez önbecsülésnek és színvonalnak egyaránt jót tesz. Ugyanilyen este a tánckarral is csodákat tud művelni.

A folytatásban szót ejtünk még a műsorpolitikáról, szerződésekről, közönség nevelésről, pénzről és hogy mire is volt való ez az egész tanulmány.

A cikknek hamarosan folytatása következik.

Ezeken az oldalakon nincsenek saját írások. A cikkek forrását az egyes bejegyzések végén lehet megtalálni.

/fa-tags/ TÁRGYMUTATÓ.

600 kilométer 100 guinness a csemegepultos naplója a gyáva a gyermek és a varázslat a haramiák a hülyéje a kék hajú lány a kéz a kis kéményseprő a köpeny a közös többszörös alapítvány a magyar színházakért alba regia szimfonikus zenekar aldi női futógála állj bele aNNa anyám éhesnek tűnik aradi kamaraszínház aranytíz archívum arden az elvarázsolt disznó az ember tragédiája az öreghíd alatt b32 baal babel sound baja balatonboglár balatonfüred balfácánt vacsorára bálna bárka bátorságpróba bencs villa beszélő levelek bisb bivaly-szuflé bob herceg bogáncsvirág bohémélet borral oltó fesztivál börtönrádió bsi budaörs budapest improv show budapest music center budapesti kamaraszínház budapesti vonósok budoár kiállítás busz-színház CAFe Budapest caminus castel felice castel felice vizsga centrál címlap club70 cosí fan tutte cover cupido és a halál cv családi játszmák családi ünnep cseh tamás csíkszerda csoportterápia csukás-díj dankó rádió danubia zenekar debrecen debreceni tavaszi fesztivál delila deszka fesztivál dido és aeneas díjak elismerések don juan dráma kortárs színházi találkozó drámaíró verseny due duett dunapart dunaújváros e-színház egri tavaszi fesztivál egy csók és más semmi egy kiállítás rémei éhség élnek mint a disznók előadásszámok email ének a három hollóhoz english erkel színház ernani érzékenyítő fesztivál esztergom eucharisztikus kongresszus europa cantat ezek mennek falstaff fekete-fehér fellegek fesz segélyalap fiatal írók fidelio színházi est finito firkin fishing on orfű fogság francia sanzonest friss hús furnitur füge független előadóművészeti szövetség gianni schicchi gödöllő grecsó grisnik petra gusztinak megjött az esze gyerekstúdió gyilkosok gyógyír északi szélre győr győri tavaszi fesztivál gyulai várszínház hajmeresztő halál hotel halastó hangoló hárman a padon harminchárom változat haydn-koponyára háromszögek hatok csoport hatszín teátrum hazug hét domb fesztivál hetedik alabárdos hetedik mennyország hírek hírszerzők hogy szeret a másik hol hoppart hrabal-vurstli humorfesztivál így tanultam meg vezetni imprójam imprómaraton in medias brass in memoriam cseh tamás interjú irodalom éjszakája jak jászberény jegyek jó kérdés junior príma jurányi k2 színház kalandra fül fesztivál kaposvár katona képek kibelátó kicsi szívem kávéba pottyant kis suttogás kisfaludy színházi fesztivál kisvárda kmtg kolozsvár koma komárom komédium koronavírus kortárs drámafesztivál kórusok éjszakája kőszeg köszönet estéje-estélye kritika kritikusdíj-átadó kuk kultkikötő kultúrfürdő kurátorok lakott sziget láthatatlan állomás latinovits diákszínpad leenane szépe leonardo lev&te limerick-bajnokság líra és epika london love and money love and money vizsga macskadémon madách színház madame poe magdafeszt mágnás miska magvető magyar rádió magyar színház magyar színházi társaság magyar zene háza manhattan short manna manőver margó irodalmi fesztivál más olvasnivaló menház színpad merlin mesterjátszma mikor mindenütt jó mindenütt nő mintaapák miskolc miszépmiszépmiszép mojo momentán monodráma fesztivál móra kiadó most fesztivál motto mozart-kommandó mozgófénykép mozsár műhely mu múzeumok éjszakája művészetek palotája művészetek völgye nagykanizsa naptár nefelé négyhangú opera nemzeti filharmonikusok nemzeti színház nézőművészeti kft nézőpont színház nofilter nyílt nap nyinyernya nyíregyháza nyolc nő óbudai társaskör ómama online fordítónapok operabeavató operaház operajátszóház operamacera operavita operettszínház orlai othello gyulaházán ők ördögkatlan örkény örkény vurstli örömimpró pájinkás jános pannonhalma papp jános párkák patália páternoszter patreon pécs pécsi egyetem pesthidegkúti művészeti fesztivál pesti barokk pesti magyar színiakadémia petőfi irodalmi múzeum pim dia hangoskönyvek pinceszínház placcc pokol portré postart poszt poznan pozsonyi piknik rádió rádiójátékosok radnóti remény rendezők viadala rév fülöp rögvest russian indie film fesztival sakknovella shots festival sinaia sly snowman soharóza sokszemközt somló cirqsz song-óra sopron sorozat a vidéki operajátszásról stockholm susotázs szabadesés szeged székely-könyv szemes fesztivál szénakutyák szent imre szentendrei teátrum szép heléna szerzői munkák szfe színház a város színház tv színházak éjszakája színházi törvény színlapok szívem szeret szkéné szombathely szöveg szputnyik hajózási társaság táblázat tárgymutató tartalom tatabánya telefondoktor temesvár tengeren 2008 tengeren 2019 térkép terminál workhouse teszt thália the irish coffee thealter tilos rádió tivoli tóbiás és az angyal törőcsik-emlékest trefort színjátszó fesztivál váci dunakanyar színház vágánybenéző van egy határ városmajor vaskakas veled kerek vera vidéki színházak fesztiválja vidor fesztivál vigadó visszaszámláló volt egyszer egy ndk vonalhúzás zalaegerszegi kvártélyház zeneakadémia zichy major zsolnay negyed
Név

600 kilométer 100 guinness,4,a csemegepultos naplója,246,a gyáva,1,a gyermek és a varázslat,3,a haramiák,32,a hülyéje,21,a kék hajú lány,2,a kéz,48,a kis kéményseprő,2,a köpeny,34,a közös többszörös,35,alapítvány a magyar színházakért,3,alba regia szimfonikus zenekar,7,aldi női futógála,1,állj bele,1,aNNa,29,anyám éhesnek tűnik,3,aradi kamaraszínház,3,aranytíz,4,archívum,3,arden,1,az elvarázsolt disznó,12,az ember tragédiája,1,az öreghíd alatt,60,b32,8,baal,2,babel sound,1,baja,1,balatonboglár,2,balatonfüred,2,balfácánt vacsorára,27,bálna,2,bárka,268,bátorságpróba,6,bencs villa,1,beszélő levelek,4,bisb,1,bivaly-szuflé,54,bob herceg,37,bogáncsvirág,35,bohémélet,64,borral oltó fesztivál,1,börtönrádió,3,bsi,1,budaörs,5,budapest improv show,10,budapest music center,1,budapesti kamaraszínház,1,budapesti vonósok,11,budoár kiállítás,1,busz-színház,11,CAFe Budapest,8,caminus,72,castel felice,43,castel felice vizsga,5,centrál,3,címlap,8,club70,1,cosí fan tutte,47,cover,6,cupido és a halál,30,cv,1,családi játszmák,59,családi ünnep,3,cseh tamás,4,csíkszerda,65,csoportterápia,17,csukás-díj,10,dankó rádió,1,danubia zenekar,6,debrecen,11,debreceni tavaszi fesztivál,1,delila,2,deszka fesztivál,19,dido és aeneas,52,díjak elismerések,1,don juan,3,dráma kortárs színházi találkozó,6,drámaíró verseny,1,due,1,duett,2,dunapart,6,dunaújváros,2,e-színház,32,egri tavaszi fesztivál,1,egy csók és más semmi,1,egy kiállítás rémei,1,éhség,8,élnek mint a disznók,13,előadásszámok,1,email,1,ének a három hollóhoz,2,english,25,erkel színház,65,ernani,4,érzékenyítő fesztivál,1,esztergom,3,eucharisztikus kongresszus,7,europa cantat,7,ezek mennek,17,falstaff,1,fekete-fehér,41,fellegek,14,fesz segélyalap,9,fiatal írók,1,fidelio színházi est,3,finito,16,firkin,264,fishing on orfű,1,fogság,1,francia sanzonest,2,friss hús,2,furnitur,49,füge,124,független előadóművészeti szövetség,9,gianni schicchi,30,gödöllő,1,grecsó,1,grisnik petra,9,gusztinak megjött az esze,1,gyerekstúdió,2,gyilkosok,1,gyógyír északi szélre,85,győr,5,győri tavaszi fesztivál,3,gyulai várszínház,5,hajmeresztő,27,halál hotel,24,halastó,116,hangoló,1,hárman a padon,69,harminchárom változat haydn-koponyára,94,háromszögek,25,hatok csoport,1,hatszín teátrum,76,hazug,1,hét domb fesztivál,2,hetedik alabárdos,1,hetedik mennyország,15,hírek,3,hírszerzők,1,hogy szeret a másik,76,hol,4,hoppart,1,hrabal-vurstli,14,humorfesztivál,6,így tanultam meg vezetni,1,imprójam,1,imprómaraton,3,in medias brass,1,in memoriam cseh tamás,4,interjú,93,irodalom éjszakája,7,jak,2,jászberény,6,jegyek,1,jó kérdés,13,junior príma,4,jurányi,59,k2 színház,3,kalandra fül fesztivál,2,kaposvár,142,katona,76,képek,330,kibelátó,13,kicsi szívem kávéba pottyant,1,kis suttogás,5,kisfaludy színházi fesztivál,2,kisvárda,8,kmtg,1,kolozsvár,33,koma,38,komárom,5,komédium,1,koronavírus,136,kortárs drámafesztivál,15,kórusok éjszakája,63,kőszeg,195,köszönet estéje-estélye,1,kritika,459,kritikusdíj-átadó,15,kuk,3,kultkikötő,10,kultúrfürdő,26,kurátorok,9,lakott sziget,17,láthatatlan állomás,4,latinovits diákszínpad,1,leenane szépe,30,leonardo,1,lev&te,2,limerick-bajnokság,7,líra és epika,38,london,1,love and money,73,love and money vizsga,9,macskadémon,33,madách színház,4,madame poe,7,magdafeszt,6,mágnás miska,13,magvető,4,magyar rádió,17,magyar színház,140,magyar színházi társaság,9,magyar zene háza,2,manhattan short,5,manna,110,manőver,38,margó irodalmi fesztivál,7,más olvasnivaló,3,menház színpad,27,merlin,5,mesterjátszma,1,mikor,3,mindenütt jó,34,mindenütt nő,1,mintaapák,1,miskolc,1,miszépmiszépmiszép,54,mojo,51,momentán,134,monodráma fesztivál,9,móra kiadó,1,most fesztivál,6,motto,3,mozart-kommandó,2,mozgófénykép,44,mozsár műhely,4,mu,5,múzeumok éjszakája,1,művészetek palotája,17,művészetek völgye,31,nagykanizsa,1,naptár,1,nefelé,2,négyhangú opera,50,nemzeti filharmonikusok,7,nemzeti színház,11,nézőművészeti kft,46,nézőpont színház,9,nofilter,4,nyílt nap,4,nyinyernya,30,nyíregyháza,372,nyolc nő,26,óbudai társaskör,28,ómama,2,online fordítónapok,1,operabeavató,238,operaház,80,operajátszóház,21,operamacera,7,operavita,12,operettszínház,35,orlai,610,othello gyulaházán,42,ők,2,ördögkatlan,317,örkény,1,örkény vurstli,5,örömimpró,3,pájinkás jános,1,pannonhalma,2,papp jános,1,párkák,44,patália,2,páternoszter,1,patreon,2,pécs,42,pécsi egyetem,2,pesthidegkúti művészeti fesztivál,1,pesti barokk,84,pesti magyar színiakadémia,16,petőfi irodalmi múzeum,4,pim dia hangoskönyvek,3,pinceszínház,8,placcc,30,pokol,10,portré,1,postart,1,poszt,63,poznan,1,pozsonyi piknik,4,rádió,1,rádiójátékosok,3,radnóti,45,remény,10,rendezők viadala,4,rév fülöp,34,rögvest,24,russian indie film fesztival,1,sakknovella,2,shots festival,1,sinaia,1,sly,55,snowman,6,soharóza,82,sokszemközt,1,somló cirqsz,7,song-óra,1,sopron,1,sorozat a vidéki operajátszásról,4,stockholm,2,susotázs,126,szabadesés,39,szeged,225,székely-könyv,4,szemes fesztivál,2,szénakutyák,1,szent imre,1,szentendrei teátrum,15,szép heléna,21,szerzői munkák,4,szfe,18,színház a város,1,színház tv,62,színházak éjszakája,29,színházi törvény,1,színlapok,67,szívem szeret,4,szkéné,29,szombathely,28,szöveg,4,szputnyik hajózási társaság,25,táblázat,1,tárgymutató,1,tartalom,2,tatabánya,46,telefondoktor,176,temesvár,46,tengeren 2008,104,tengeren 2019,71,térkép,1,terminál workhouse,4,teszt,16,thália,75,the irish coffee,46,thealter,15,tilos rádió,3,tivoli,3,tóbiás és az angyal,30,törőcsik-emlékest,11,trefort színjátszó fesztivál,1,váci dunakanyar színház,4,vágánybenéző,11,van egy határ,28,városmajor,11,vaskakas,5,veled kerek,1,vera,102,vidéki színházak fesztiválja,13,vidor fesztivál,83,vigadó,2,visszaszámláló,1,volt egyszer egy ndk,3,vonalhúzás,34,zalaegerszegi kvártélyház,16,zeneakadémia,1,zichy major,1,zsolnay negyed,3,
ltr
item
GÖTTINGER PÁL: A vidéki operajátszásról III. – A gyakorlati sík
A vidéki operajátszásról III. – A gyakorlati sík
GÖTTINGER PÁL
https://www.gottingerpal.com/2021/12/a-videki-operajatszasrol-iii-gyakorlati.html
https://www.gottingerpal.com/
https://www.gottingerpal.com/
https://www.gottingerpal.com/2021/12/a-videki-operajatszasrol-iii-gyakorlati.html
true
457243742996709958
UTF-8
Ez a vége. Nincs találat erre. LÁSD MINDET Tovább... Reply Cancel reply Delete By Címlap PAGES CIKK Lásd mindet LÁSD MÉG A TÁRGYMUTATÓBAN ARCHIVE KERESÉS MINDEN CIKK. Nem találtunk semmit erre a keresésre Címlap Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content