$type=ticker$label=0$cols=3$va=0$count=99

Új vezetés a Pécsi Nemzeti Színház élén – diktátum vagy kompromisszum?

Döntött a pécsi közgyűlés jogkörét gyakorló polgármester: Lipics Zsolt és Vidákovics Szláven irányíthatják a Pécsi Nemzeti Színház munkáját a következő öt évben. Titokban maradt szakmai bizottsági döntés, a háttérben az utolsó pillanatig zajló tárgyalások, találgatások, sajtóban megjelenő véleménycunamik és sejtések-sejtetések után most Péterffy Attila igyekszik tiszta vizet önteni a pohárba. Pécs polgármesterét arról kérdeztük: milyen út vezetett az színházigazgató-választásig, ő és a pécsi értelmiség mit várnak a teátrum új vezetésétől. 

Aki foglalkozik közélettel és színházzal, tudja, hogy jelentősen beszűkültek az önkormányzatok lehetőségei, ha az állammal közösen fenntartott színházuk élére választanak vezetőt. A rendkívüli jogrend a polgármester hatáskörébe utalta a pécsi közgyűlés döntési jogkörét, Ön pedig most választott – de volt erre valódi lehetősége?

Ahhoz, hogy világos képet kapjunk a körülményekről, pontosan ismerni kell azt a jogszabályi hátteret, amit a kormány a kulturális intézmények fenntartása körül kialakított az elmúlt években, beleértve 2020 tavaszi hónapjait is. Nem fogok paragrafusokba belemenni, csak röviden ismertetem a lényeget. A ma hatályos, törvényi és kormányrendeleti szabályozás értelmében az önkormányzati és állami közös fenntartású nemzeti színházak munkáltató jogkörét az érintett önkormányzat gyakorolja és a pályázatok véleményezésére egy 9 fős szakmai bizottságot kér fel. Már a bizottság összetétele is sokatmondó, ezt egyébként egy kormányrendelet szabályozza. Az EMMI vezetője által létrehozott előadó-művészeti bizottság 4 főt, a miniszter 1, az érintett társulat 1, a színház szakszervezete 1, a fenntartó önkormányzat 2 főt delegál a grémiumba. Miután az önkormányzat részéről az egyik alpolgármester mellett a Fidesz egyik közgyűlési tagját delegáltuk, a demokrácia jegyében, a kormányoldalnak 6 fővel eleve többsége volt a grémiumban. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bizottság úgy dönt, ahogy az EMMI szeretné?

Az EMMI, a kormány, a Fidesz – nevezhetjük bárhogy, de igen, ezt jelenti. 

A jogszabályok értelmében a bizottság csak véleményez, az önkormányzat ettől dönthet másképp?

Igen, erre két lehetőség is van hatályos kormányrendelet és az EMMI-vel kötött közös működtetési megállapodás alapján. Az egyik, ha sikerül nekem, mint polgármesternek megegyeznem a szaktárca vezetőjével, akkor vele egyetértésben dönthet az önkormányzat, illetve, most a rendkívüli jogrend miatt a polgármester ellenkezőleg, mint a szakmai bizottság, és a színház továbbra is jogosult marad az állami támogatásra. Vagy dönthetek, dönthetünk teljesen önhatalmúlag a bizottság ellenében, ez viszont a megállapodásban vállalt kötelezettség megszegése, és a szerződés felmondását, azaz az állami támogatástól való elesést jelentheti. Elébe megyek a következő kérdésének: az állam ma a pécsi színház fenntartásának nagyobbik részét, évi 520 millió forintot áll a költségekből. 

A fentiekből nehéz mást kiolvasni, mint hogy egy diktátum született.

Ami történt az elmúlt hónapokban, az ennél jóval árnyaltabb. Valójában folyamatosan tárgyaltunk az EMMI-vel, én személy szerint még a múlt héten is találkoztam az illetékes államtitkárral. Abban az időszakban, amikor az egri színház körül javában dúlt a politikai háború és a felek minden létező fegyverrel tüzeltek egymásra. Valójában Pécs vezetése és az EMMI is végig kompromisszumra törekedett, ezt a szaktárca már a tárgyalások legelején deklarálta. 

Milyen elképzelésekkel, vagy inkább elvárásokkal futott neki a tárgyalásoknak a pécsi városvezetés?

Én azt deklaráltam az EMMI felé, hogy Pécs város vezetése nem elégedett Rázga Miklós igazgatói munkájával és azzal, amivé a pécsi színházat formálta. Nem fogok kertelni: a kezdetek kezdetén kijelentettem, hogy ha kormány Rázga Miklósban gondolkodik, az nem lehet alapja semmiféle kompromisszumnak. Ezt a véleményünket sikerült elfogadtatnunk a tárgyalópartnerünkkel, és ez vissza is köszönt a pályázati eljárásban.

Mi volt a baj a Rázga Miklós vezette színházzal?

Nem vagyok színházi szakember, ezért ebben olyan pécsi értelmiségiek véleményét kértem ki, akik értenek hozzá. Jó pár beszélgetés során számomra az derült ki, hogy ellaposodott a Pécsi Nemzeti Színház, nagyon eltolódott a hangsúly a népszínház, a nézőszám felé, hiányoztak az előremutató rendezések, győzött a középszer. Az EMMI-vel folytatott tárgyalások egyik legnagyobb vívmánya véleményem szerint az, hogy sikerült elérnünk: ne ragaszkodjanak az előző vezetőhöz. 

De mi ebben az eredmény, mit nyert ezzel a város?

Azt, hogy kinyílt és vonzóvá vált a pályázat, valódi verseny alakult ki. Nagyon jól csengő, ismert nevek is fantáziát láttak a pécsi színházban, szerintem ez mindennél többet elárul arról, hogy érdemes volt-e küzdenünk.

Bodor Johannára és Komáromi Györgyre gondol, felteszem. Az ő pályázatuk viszonylag hamar elérhetővé vált, Lipics Zsoltnál erre várni kellett. Ennek mi lehetett az oka?

Az okát nem ismerem, de a következményét igen. Ruzsa Csaba alpolgármesterrel együtt folyamatosan egyeztettünk a pécsi értelmiség véleményvezéreivel a pályázatok kapcsán. Tapintható volt a feszültség, hiszen a két, mondjuk úgy, hogy nagy név pályázata kiváló anyag volt, a Lipics Zsolt-Vidákovics Szláven kettősét meg nem ismerték. Azt gondolom, hogy bölcs döntés volt tőlük, hogy nyilvánosságra hozták a munkájukat. Nem azt a friss szelet ígérte, mint a fenti két aspiráns pályázata, de helyi értékekre épülő kiváló anyag született. Amennyire én tapasztaltam, ha nem is minden, a pécsi színház sorsáért aggódó helyi értelmiségi, de egy jelentős részük megnyugodott, amikor a pályázatot elolvasta.

Találkozott-e a jelöltekkel?

Igen, a 4 jelöltből azzal a 3-mal, akik pályázatukat is ismertették a pécsiekkel. Volt néhány dolog, amiben mindannyiukkal megegyeztem. Hamarosan egy kilencfős Művészeti Tanács áll fel Pécsett. A grémium feladata lesz, hogy nívós és egységes álláspontot tükröző kulturális koncepciót állítson elő, ezt a közgyűlés elé terjessze, ami pedig ezt végrehajtatja a kulturális élet szereplőivel, az intézményekkel. Minden pályázónak felhívtam rá a figyelmét, hogy ez a színházra is érvényes lesz. Ezen felül kikötöttem azt is, hogy ha nem gazdasági szakember foglalja el az igazgatói széket, akkor az önkormányzat egy kancellárt nevez ki a pénzügyek ellenőrzésére. Ezeket a feltételeket mind a három jelölt elfogadta.

Mikor vált ismertté és hogy szólt a színházigazgatói pályázatokat értékelő szakmai bizottság döntése? És hogyhogy csak most lett ismert?

A bizottság álláspontja döntéselőkészítő anyagnak minősül, és a jogszabályok szerint a döntés meghozataláig nem hozható nyilvánosságra. A 9 tagú bizottság minden tagja leadta a voksát, döntésük alapján a grémium sem Komáromi György, sem Bodor Johanna pályázatát nem juttatta tovább. Ezzel együtt nem vitás, hogy mindkét pályázó munkájában remek gondolatokat ismertek meg a pécsiek. Ezúton köszönöm minden pályázónak, hogy fantáziát láttak Pécsben, hogy ennyit dolgoztak az anyagukon. Nem titok, azon dolgozunk a kollégáimmal, hogy a POSZT során visszaköszönjenek a későbbiekben Bodor Johanna gondolatai.

Ma pedig Lipics Zsoltot és Vidákovics Szlávent választotta a városi színház élére, azokat a jelölteket, akiket a szakmai bizottság támogatott. Nem minden magyar városban történt ez így…

Pécsen kívül Eger és Szombathely járt még hasonló cipőben. Szombathelyen született a pécsihez hasonló kompromisszumos megoldás. Egerben az utolsó pillanatig szóltak a fegyverek. A vége ott az lett, hogy a közgyűlés kinevezte a saját jelöltjét, majd a polgármesternek vissza kellett vonnia a döntést, és az EMMI által preferált igazgatót kinevezni. Voltak hangok, amelyek hozzám is eljutottak szakmai körökből, olyanoktól, akik nem hitték el, hogy a kormány valóban meg meri vonni az állami támogatást, ha nem neki tetsző döntés születik. Nos, tévedtek: igenis meg meri vonni.

A körülmények ismeretében újra megkérdezem: valódi választás volt? Kompromisszum született, vagy a kormány diktált?

A kormány által kialakított jogszabályi környezet egyértelművé tette: vagy azt a jelöltet választjuk, akire rámutatnak, vagy gyorsan kitaláljuk, hogy honnan teremtünk elő a város mai gazdasági helyzetében évi plusz 520 millió forintot a színház működtetésére. A jogszabályok egyértelműek a tekintetben is, hogy a szakmai bizottság döntését követően 30 napon belül a közgyűlésnek döntenie kell. Egyértelmű volt a bizottság és az EMMI álláspontja is. Alaposan megvizsgáltuk: nincs kiskapu, nincs időhúzás, és nincs felesleges 520 milliója Pécsnek. Ezt eddig valóban nehéz lenne kompromisszumként megélni. Azt viszont már igen, hogy a kiírás jó versenyt, komoly pályázatokat generált. Olyanokat, hogy szinte bárkit választhattunk volna, azzal nem lehetett veszíteni, a pályázatok minőségi, előremutató színházat ígértek. A valódi tét pedig ez volt, a színház kitörése a jelenlegi állóvízből.

Úgy látja, hogy Lipics Zsolt és Vidákovics Szláven jó színházat csinálnak majd?

A pályázatuk sokat ígér, és sokak szerint nívós, szakmai anyag lett. Én biztosan mindent megteszek, hogy a vezetők végre is hajtsák az ígért programot. A pécsi értelmiség álláspontja nem egyértelmű, ahogy a várost vezető frakciók véleménye is sokáig megosztott volt. Az viszont egyértelmű, és ezt Lipics Zsolt számára is teljesen világossá tettem, hogy elgondolkodtató, edukáló darabokra is vágynak a pécsiek. Elvárás az is, hogy a pécsi újra bekerüljön az ország színházainak vérkeringésébe, és nyitott teátrum legyen – az nem fordulhat elő újra, hogy Pécs valamelyik kulturális intézményéből kitiltsanak egy Alföldi-darabot. Emellett azt az elvárást is megfogalmaztam, hogy a színház működésének anyagilag is hozzá kell járulnia az épület jövőbeni felújításához. Röviden, egy fenntartható, a mostaninál nívósabb színházat várok a mostani vezetéstől, olyat, ami méltó Pécshez, ahová a teátrum szerelmesei újra szívesen járnak.

Ezeken az oldalakon nincsenek saját írások. A cikkek forrását az egyes bejegyzések végén lehet megtalálni.

/fa-tags/ TÁRGYMUTATÓ.

600 kilométer 100 guinness a csemegepultos naplója a gyáva a gyermek és a varázslat a haramiák a hülyéje a kék hajú lány a kéz a kis kéményseprő a köpeny a közös többszörös alapítvány a magyar színházakért alba regia szimfonikus zenekar aldi női futógála állj bele aNNa anyám éhesnek tűnik aradi kamaraszínház aranytíz archívum arden az elvarázsolt disznó az ember tragédiája az öreghíd alatt b32 baal babel sound baja balatonboglár balatonfüred balfácánt vacsorára bálna bárka bátorságpróba bencs villa beszélő levelek bisb bivaly-szuflé bob herceg bogáncsvirág bohémélet borral oltó fesztivál börtönrádió bsi budaörs budapest improv show budapest music center budapesti kamaraszínház budapesti vonósok budoár kiállítás busz-színház CAFe Budapest caminus castel felice castel felice vizsga centrál címlap club70 cosí fan tutte cover cupido és a halál cv családi játszmák családi ünnep cseh tamás csíkszerda csoportterápia csukás-díj dankó rádió danubia zenekar debrecen debreceni tavaszi fesztivál delila deszka fesztivál dido és aeneas díjak elismerések don juan dráma kortárs színházi találkozó drámaíró verseny due duett dunapart dunaújváros e-színház egri tavaszi fesztivál egy csók és más semmi egy kiállítás rémei éhség élnek mint a disznók előadásszámok email ének a három hollóhoz english erkel színház ernani érzékenyítő fesztivál esztergom eucharisztikus kongresszus europa cantat ezek mennek falstaff fekete-fehér fellegek fesz segélyalap fiatal írók fidelio színházi est finito firkin fishing on orfű fogság francia sanzonest friss hús furnitur füge független előadóművészeti szövetség gianni schicchi gödöllő grecsó grisnik petra gusztinak megjött az esze gyerekstúdió gyilkosok gyógyír északi szélre győr győri tavaszi fesztivál gyulai várszínház hajmeresztő halál hotel halastó hangoló hárman a padon harminchárom változat haydn-koponyára háromszögek hatok csoport hatszín teátrum hazug hét domb fesztivál hetedik alabárdos hetedik mennyország hírek hírszerzők hogy szeret a másik hol hoppart hrabal-vurstli humorfesztivál így tanultam meg vezetni imprójam imprómaraton in medias brass in memoriam cseh tamás interjú irodalom éjszakája jak jászberény jegyek jó kérdés junior príma jurányi k2 színház kalandra fül fesztivál kaposvár katona képek kibelátó kicsi szívem kávéba pottyant kis suttogás kisfaludy színházi fesztivál kisvárda kmtg kolozsvár koma komárom komédium koronavírus kortárs drámafesztivál kórusok éjszakája kőszeg köszönet estéje-estélye kritika kritikusdíj-átadó kuk kultkikötő kultúrfürdő kurátorok lakott sziget láthatatlan állomás latinovits diákszínpad leenane szépe leonardo lev&te limerick-bajnokság líra és epika london love and money love and money vizsga macskadémon madách színház madame poe magdafeszt mágnás miska magvető magyar rádió magyar színház magyar színházi társaság magyar zene háza manhattan short manna manőver margó irodalmi fesztivál más olvasnivaló menház színpad merlin mesterjátszma mikor mindenütt jó mindenütt nő mintaapák miskolc miszépmiszépmiszép mojo momentán monodráma fesztivál móra kiadó most fesztivál motto mozart-kommandó mozgófénykép mozsár műhely mu múzeumok éjszakája művészetek palotája művészetek völgye nagykanizsa naptár nefelé négyhangú opera nemzeti filharmonikusok nemzeti színház nézőművészeti kft nézőpont színház nofilter nyílt nap nyinyernya nyíregyháza nyolc nő óbudai társaskör ómama online fordítónapok operabeavató operaház operajátszóház operamacera operavita operettszínház orlai othello gyulaházán ők ördögkatlan örkény örkény vurstli örömimpró pájinkás jános pannonhalma papp jános párkák patália páternoszter patreon pécs pécsi egyetem pesthidegkúti művészeti fesztivál pesti barokk pesti magyar színiakadémia petőfi irodalmi múzeum pim dia hangoskönyvek pinceszínház placcc pokol portré postart poszt poznan pozsonyi piknik rádió rádiójátékosok radnóti remény rendezők viadala rév fülöp rögvest russian indie film fesztival sakknovella shots festival sinaia sly snowman soharóza sokszemközt somló cirqsz song-óra sopron sorozat a vidéki operajátszásról stockholm susotázs szabadesés szeged székely-könyv szemes fesztivál szénakutyák szent imre szentendrei teátrum szép heléna szerzői munkák szfe színház a város színház tv színházak éjszakája színházi törvény színlapok szívem szeret szkéné szombathely szöveg szputnyik hajózási társaság táblázat tárgymutató tartalom tatabánya telefondoktor temesvár tengeren 2008 tengeren 2019 térkép terminál workhouse teszt thália the irish coffee thealter tilos rádió tivoli tóbiás és az angyal törőcsik-emlékest trefort színjátszó fesztivál váci dunakanyar színház vágánybenéző van egy határ városmajor vaskakas veled kerek vera vidéki színházak fesztiválja vidor fesztivál vigadó visszaszámláló volt egyszer egy ndk vonalhúzás zalaegerszegi kvártélyház zeneakadémia zichy major zsolnay negyed
Név

600 kilométer 100 guinness,4,a csemegepultos naplója,244,a gyáva,1,a gyermek és a varázslat,3,a haramiák,32,a hülyéje,21,a kék hajú lány,2,a kéz,48,a kis kéményseprő,2,a köpeny,34,a közös többszörös,34,alapítvány a magyar színházakért,3,alba regia szimfonikus zenekar,7,aldi női futógála,1,állj bele,1,aNNa,29,anyám éhesnek tűnik,3,aradi kamaraszínház,3,aranytíz,4,archívum,3,arden,1,az elvarázsolt disznó,12,az ember tragédiája,1,az öreghíd alatt,60,b32,8,baal,2,babel sound,1,baja,1,balatonboglár,2,balatonfüred,2,balfácánt vacsorára,27,bálna,2,bárka,268,bátorságpróba,6,bencs villa,1,beszélő levelek,4,bisb,1,bivaly-szuflé,54,bob herceg,37,bogáncsvirág,33,bohémélet,63,borral oltó fesztivál,1,börtönrádió,3,bsi,1,budaörs,5,budapest improv show,10,budapest music center,1,budapesti kamaraszínház,1,budapesti vonósok,11,budoár kiállítás,1,busz-színház,11,CAFe Budapest,8,caminus,72,castel felice,43,castel felice vizsga,5,centrál,3,címlap,18,club70,1,cosí fan tutte,47,cover,4,cupido és a halál,30,cv,1,családi játszmák,59,családi ünnep,3,cseh tamás,4,csíkszerda,65,csoportterápia,17,csukás-díj,10,dankó rádió,1,danubia zenekar,6,debrecen,11,debreceni tavaszi fesztivál,1,delila,2,deszka fesztivál,19,dido és aeneas,52,díjak elismerések,1,don juan,3,dráma kortárs színházi találkozó,6,drámaíró verseny,1,due,1,duett,2,dunapart,6,dunaújváros,2,e-színház,32,egri tavaszi fesztivál,1,egy csók és más semmi,1,egy kiállítás rémei,1,éhség,8,élnek mint a disznók,13,előadásszámok,1,email,1,ének a három hollóhoz,2,english,25,erkel színház,65,ernani,4,érzékenyítő fesztivál,1,esztergom,3,eucharisztikus kongresszus,7,europa cantat,7,ezek mennek,16,falstaff,1,fekete-fehér,39,fellegek,14,fesz segélyalap,9,fiatal írók,1,fidelio színházi est,3,finito,16,firkin,264,fishing on orfű,1,fogság,1,francia sanzonest,2,friss hús,2,furnitur,49,füge,124,független előadóművészeti szövetség,9,gianni schicchi,30,gödöllő,1,grecsó,1,grisnik petra,9,gusztinak megjött az esze,1,gyerekstúdió,2,gyilkosok,1,gyógyír északi szélre,85,győr,5,győri tavaszi fesztivál,3,gyulai várszínház,5,hajmeresztő,27,halál hotel,24,halastó,116,hangoló,1,hárman a padon,66,harminchárom változat haydn-koponyára,94,háromszögek,25,hatok csoport,1,hatszín teátrum,74,hazug,1,hét domb fesztivál,2,hetedik alabárdos,1,hetedik mennyország,15,hírek,3,hírszerzők,1,hogy szeret a másik,76,hol,4,hoppart,1,hrabal-vurstli,14,humorfesztivál,6,így tanultam meg vezetni,1,imprójam,1,imprómaraton,3,in medias brass,1,in memoriam cseh tamás,4,interjú,92,irodalom éjszakája,7,jak,2,jászberény,6,jegyek,1,jó kérdés,13,junior príma,4,jurányi,59,k2 színház,2,kalandra fül fesztivál,2,kaposvár,142,katona,76,képek,330,kibelátó,13,kicsi szívem kávéba pottyant,1,kis suttogás,5,kisfaludy színházi fesztivál,2,kisvárda,8,kmtg,1,kolozsvár,33,koma,38,komárom,5,komédium,1,koronavírus,136,kortárs drámafesztivál,15,kórusok éjszakája,63,kőszeg,195,köszönet estéje-estélye,1,kritika,458,kritikusdíj-átadó,15,kuk,3,kultkikötő,10,kultúrfürdő,26,kurátorok,9,lakott sziget,17,láthatatlan állomás,4,latinovits diákszínpad,1,leenane szépe,30,leonardo,1,lev&te,2,limerick-bajnokság,7,líra és epika,38,london,1,love and money,73,love and money vizsga,9,macskadémon,33,madách színház,4,madame poe,7,magdafeszt,6,mágnás miska,13,magvető,4,magyar rádió,17,magyar színház,140,magyar színházi társaság,9,magyar zene háza,2,manhattan short,5,manna,110,manőver,38,margó irodalmi fesztivál,7,más olvasnivaló,3,menház színpad,27,merlin,5,mesterjátszma,1,mikor,3,mindenütt jó,34,mindenütt nő,1,mintaapák,1,miskolc,1,miszépmiszépmiszép,54,mojo,51,momentán,134,monodráma fesztivál,9,móra kiadó,1,most fesztivál,6,motto,3,mozart-kommandó,2,mozgófénykép,44,mozsár műhely,4,mu,5,múzeumok éjszakája,1,művészetek palotája,17,művészetek völgye,31,nagykanizsa,1,naptár,1,nefelé,2,négyhangú opera,50,nemzeti filharmonikusok,7,nemzeti színház,11,nézőművészeti kft,46,nézőpont színház,9,nofilter,4,nyílt nap,4,nyinyernya,30,nyíregyháza,370,nyolc nő,26,óbudai társaskör,28,ómama,2,online fordítónapok,1,operabeavató,238,operaház,80,operajátszóház,21,operamacera,7,operavita,12,operettszínház,35,orlai,605,othello gyulaházán,42,ők,2,ördögkatlan,314,örkény,1,örkény vurstli,5,örömimpró,3,pájinkás jános,1,pannonhalma,2,papp jános,1,párkák,44,patália,2,páternoszter,1,patreon,2,pécs,42,pécsi egyetem,2,pesthidegkúti művészeti fesztivál,1,pesti barokk,84,pesti magyar színiakadémia,16,petőfi irodalmi múzeum,4,pim dia hangoskönyvek,3,pinceszínház,8,placcc,30,pokol,10,portré,1,postart,1,poszt,63,poznan,1,pozsonyi piknik,4,rádió,1,rádiójátékosok,3,radnóti,45,remény,10,rendezők viadala,4,rév fülöp,34,rögvest,24,russian indie film fesztival,1,sakknovella,2,shots festival,1,sinaia,1,sly,55,snowman,6,soharóza,82,sokszemközt,1,somló cirqsz,7,song-óra,1,sopron,1,sorozat a vidéki operajátszásról,4,stockholm,2,susotázs,126,szabadesés,39,szeged,224,székely-könyv,4,szemes fesztivál,2,szénakutyák,1,szent imre,1,szentendrei teátrum,15,szép heléna,21,szerzői munkák,4,szfe,18,színház a város,1,színház tv,60,színházak éjszakája,29,színházi törvény,1,színlapok,67,szívem szeret,4,szkéné,29,szombathely,28,szöveg,4,szputnyik hajózási társaság,25,táblázat,1,tárgymutató,1,tartalom,2,tatabánya,46,telefondoktor,176,temesvár,46,tengeren 2008,104,tengeren 2019,69,térkép,1,terminál workhouse,4,teszt,16,thália,75,the irish coffee,46,thealter,15,tilos rádió,3,tivoli,3,tóbiás és az angyal,30,törőcsik-emlékest,11,trefort színjátszó fesztivál,1,váci dunakanyar színház,4,vágánybenéző,11,van egy határ,28,városmajor,11,vaskakas,5,veled kerek,1,vera,102,vidéki színházak fesztiválja,13,vidor fesztivál,83,vigadó,2,visszaszámláló,1,volt egyszer egy ndk,3,vonalhúzás,34,zalaegerszegi kvártélyház,16,zeneakadémia,1,zichy major,1,zsolnay negyed,3,
ltr
item
GÖTTINGER PÁL: Új vezetés a Pécsi Nemzeti Színház élén – diktátum vagy kompromisszum?
Új vezetés a Pécsi Nemzeti Színház élén – diktátum vagy kompromisszum?
GÖTTINGER PÁL
https://www.gottingerpal.com/2020/11/uj-vezetes-pecsi-nemzeti-szinhaz-elen.html
https://www.gottingerpal.com/
https://www.gottingerpal.com/
https://www.gottingerpal.com/2020/11/uj-vezetes-pecsi-nemzeti-szinhaz-elen.html
true
457243742996709958
UTF-8
Ez a vége. Nincs találat erre. LÁSD MINDET Tovább... Reply Cancel reply Delete By Címlap PAGES CIKK Lásd mindet LÁSD MÉG A TÁRGYMUTATÓBAN ARCHIVE KERESÉS MINDEN CIKK. Nem találtunk semmit erre a keresésre Címlap Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content