$type=ticker$label=0$cols=3$va=0$count=99

DER HIMMEL LACHT! DIE ERDE…? EP & EP ORATÓRIUMA

EP & EP oratóriuma
Szerző: Farkas Zoltán 
Lapszám: 2017 január 

Az Úristennek kiváló humora van. Ganz ausgezeichnet. Ádázul tagadják ezt az ál­szentek, („élszentek", ütöttem félre kreatívan), farizeusok, paposkodók, hivataloskodók, és mindazok, akiknek rossz a lel­kiismeretük. A bölcsek viszont tudják, s hirdetik. Ha kicsit odafigyelünk, az életünk is erre tanít, az Isten humorára. Esterházy Péter jól ismerte az Urat erről az oldaláról is. Ezért aztán sokat megengedett magának. Viszonyuk enyhén szólva familiárisnak mondható. A legkisebb, legszeretettebb unoka és a jóságos nagyapa meghitt kapcsolatához tudnám hasonlítani. A kis csibész olykor pofátlan, húzgálja az öreg bajuszát, de nagyapó mégis mérhetetlenül szereti. Mondanám, imádja, de azért az mégiscsak blaszfémia lenne. Az Úristen tehát azt is elnézi, hogy szeretett gyermeke ír egy oratórium-librettót, amely­ben nem ő a főszereplő (van Swieten? Nincs.). Igazából jelenléte csak említés­szerű. Tangenciális. Hiányában van jelen. Az Úr útjai kifürkészhetetlenek, így hát mire a librettóból oratórium lett s ősbemutató, addigra - az itt rekedtek nagy megdöbbenésére és mérhetetlen bánatára - színe elé szólította a librettistát, hogy immár személyesen beszéljék meg az ügyet odaát, (nem kizárt, hogy nevetéstől hangos a menny, der Himmel lacht...).

Kétségtelen, hogy Eötvös Péter és Esterházy Péter Halleluja - Oratorium balbulumának 2016. júliusi 30-i, salzburgi ősbemutatóján az író bő két héttel korábbi halála hagyott egy vajszínű árnyalatot. A szöveg 2010-ben, a zenemű 2015-ben készült el. Ek­korra már Esterházyhoz szegődött a ledér, rosszindulatú nőcske, Hasnyálmirigyke. Liaisonjuk naplószerű tör­té­netét mindannyian olvastuk. (Bár ne kellett volna ol­vasnunk.)

A mű keletkezési körülményeiről maga Esterházy igazít el bennünket. Úgy kezdődött, hogy a Bécsi Filharmonikusok felkérték Eötvöst egy oratóriumra, ő pedig felkérte Esterházyt a szövegkönyv megírására. Mi tagadás, jó ötlet volt. Már most harsanjon fel érte egy Halleluja Eötvös Péter felé. (Az elme szabad állat. Most épp azt fantáziálja, hogy ha véletlenül nem Eötvös, hanem Petrovics Emil ír egy oratóriumot Esterházyval közösen, a két szerzői monogram most tükörfordításban vigyorogna egymásra. De talán jobb, hogy nem így történt.) Mielőtt azonban figyelmünket írásunk valódi tárgyára szegeznénk, szisztematikus hajlamunknak engedve következzék egy rövid áttekintés Esterházy és a zene (sajátlag: a kortárs magyar zene) viszonyáról.

Első drámája, a Daisy (1982) operalibrettónak készült Jeney Zoltán számára. A kompozíció viszontagságos története mutatja, milyen problematikus a túl erős és túl hosszú Esterházy-szöveg operai realizálása, melyhez Jeney 1999-es műve ugyan megteremtette a megvalósítás alapjait, de az „épület" még nem áll. Ugyancsak az 1999-es esztendő termése Kurtág György Fancsikó és Pinta (töredék) - bevezetés a bel canto művészetébe című műve. Bár ott ragyognak benne Esterházy első könyvének (1976) mondatai („Elúrhodott, nagyfőnök, rajtad a kevélység"), Kurtág 40. opusza véleményem szerint csupán periférikus szerepet játszik életművében. Tanulságként elmondhatjuk, hogy ha meg akarjuk zenésíteni Esterházyt, nagy svungot kell venni.

Író és komponista fent említett találkozásainál szinte fontosabb, hogy Esterházy saját drámai termése folyvást zenei témával játszik. A Búcsúszimfónia a Haydn-mű formáját követi, a Harminchárom változat Haydn-koponyára (2009) pedig immár főtémaként pertraktálja a „család" udvari zenészének történetét. Utóbbi Esterházy-darab produkciója a boldog emlékű Bárka Színházban, Göttinger Pál rendezése és Dinyés Dániel zenei vezetése által a szerzővel kongeniális munkává virágzott ki: egyik legszebb színházi és zenei élményem. A Hét utolsó szó az azonos nevű Haydn-sorozathoz készült kísérőszöveg (vagy főszöveg, amelyhez Haydn szolgáltatja a kísérőzenét?) Végső soron elmondható, hogy Esterházy mondatai - prózában - általában remekül társalkodnak a zenével: nemcsak a Dés Lászlóval való rengeteg közös fellépésre gondolok. 2002-ben a Föld­vári Napokon A kék­­szakállú herceg csodálatos életéből olvasott fel a szerző, Szőllősy András Rézfúvós zenéjének apró, vicces tételeivel váltakozva. Óriási volt.

Esterházyt számos zeneszerző-kortársához fűzték baráti szálak. Kurtágot annyira szerette; hogy még írt is róla, ha kérték. Kevés számú személyes találkozásaink alkalmával feltűnt, hogy hevesen érdeklődik a zene mint szakma iránt. Izgatta, hogy (szerinte) az íráshoz képest a komponálás mennyivel szakszerűbb, megbízhatóbb, meg­­foghatóbb mesterség. Izgatta a zenetörténeti kánon: „honnan tudjuk olyan biztosan, hogy kik voltak a legnagyobbak?" Többször írt és nyilatkozott az Eötvös Péterrel való közös munkáról is, s mindig ott rejlett szavaiban az elismerés a profizmus iránt. Az Oratorium Balbulum szövege persze önálló életre kelt, és sokszorosan túlnőtt egy megzenésíthető textus méretén, de Esterházy érezhető bizalommal hagyatkozott a tapasztalt zeneszerzőre és színházi emberre. „A zene majd kivájja, amire szüksége van." Vagy kissé részletesebben: „Mindenben mindig majd a zene dönt, ezt [...] nagy kedvvel és kajánsággal emlegetjük; hogy a felelősséget hárítjuk-e el gyáván, vagy csak a zene természetét értettük meg végre és vettük józanul tudomásul, még nem eldönthető, illetve természetesen ezt is a zene dönti el."

A 2016. november 24-i magyarországi bemutató azzal a luxussal kényeztette el az érdeklődőt, hogy ha akarta, a koncert előtt megismerhette a teljes Esterházy-szöveget Mácsai Pál zseniális előadásában. Monodrámaként is tökéletesen működik. A koncert pedig arról győzött meg, hogy Esterházy Eötvös iránti bizalma jogos volt: az író szerint tizedére, a zeneszerző szerint negyedére meghúzott szöveg (hol az igazság?) drámai tagolás, érthetőség, szerkezet tekintetében szilárdan áll a lábán. Csak annyira töredék, amennyire az eredeti szöveg. Vagy: amennyire az életünk. Hic et nunc.

Itt elkerülhetetlen szembenéznünk azzal a kérdéssel, hogy miről is szól ez a profán oratórium. Der Himmel lacht, die Erde jubilieret - „A menny nevet, a föld ujjong" - énekli a Bach-kantáta nyitótétele. Valljuk meg, itt egy csöppet komplikáltabb a helyzet. Kezdetben az a benyomása a hallgatónak, hogy arról az ontológiai (ké­sőbb, jaj, onkológiai) derűről szól a darab, amely Esterházy stílusának legsajátabb vonása. Hogy ezt a mai etwast, kvázt, katyvaszt, kataklizmát, a Nyugat alkonyát - ne kínozzanak már, úgyis tudja mindenki, miről beszélek -, egyszóval jelen helyzetünket, amelyben „a Kultúra húslevese felhígult" - lehet iróniával szem­lélni. (Difficile est satiram non scribere.) Szerencsére a szatírához mindkét szerző konyít valamelyest. Adva van a próféta, aki immár nem látja a jövőt, és dadog. Akinek nehezére esik, annak fontos a szó. A St. Gallen-i bencés szerzetes, Notker Balbulus adta a mintát. Eötvös azonnal tudja, hogy tenorra kell bízni a feladatot. Dadogni tenorban lehet. A dadogó próféta magas szólama az operatörténet híres bolondjait juttatja eszembe, a Borisz Godunovét mindenképp. Adva van még egy angyal, akinek alkoholproblémái vannak. (Lehetne férfi, de mivel két férfi nem mutat jól a színpadon, legyen inkább mezzoszoprán.) Az angyalok hemzsegnek Esterházy színpadán, és általában szeretik a Kőbányai 
világost. Eötvös utóbbi operatermése sem szűkölködik angyalokban, bukottakban és állásukban maradtakban egyaránt. Az ördög tragédiája, de még inkább a Paradise reloaded (Lilith) egyértelműen példázza, mennyire problematikus az angyalság mun­kakörének betöltése mai napság.

Adva van egy narrátor, aki felelős a fontos Esterházy-sorok érthetőségéért. Peter Simonischek színészi teljesítménye éppoly kiváló, mint Mácsai Pálé. Neki köszönhető, hogy az Esterházy-szöveg önreflektív, a helyzettel és az oratórium-műfajjal való állandó játszadozása tökéletesen követhető, s olykor nyíltszíni nevetést fakaszt. Esterházy szövege itt még német fordításban is „átjön". Csak az a különös, hogy a brechti elidegenítő gesztus ellenére mégis eléggé bevonódunk a történetbe, a 2001.09.11. iker­tornyaival, a kormányszóvivővel, a mig­­rációval, a kerítéssel, amellyel bekerítettük magunkat, de ettől félelmünk jottányit sem csökkent. Az irányvesztettséggel, a jövőnélküliséggel, s azzal, hogy az ember magára maradt, és megijedt önmagától. Korrajz adatik nékünk. Ezt kellene alkalmasint humorral túlélni. Az embert borzongás fogja el, s hajlamos Esterházyt a dadogó próféta státusába helyezni. Honnan tudott 2010/11-ben határzárról és kerítésről, honnan írt le olyan mondatokat, amelyek ma aktuálisabbak, mint valaha? Erre valóban csak az eredeti darab 5. részének címe adhat magyarázatot (Vi­ta brevis, ars longa.)

Ha már fentebb tollamra került a Lilith avagy a Paradise reloaded, Eötvös tizedik operája, fel kell ismernünk, hogy valójában ez a darab magában hordozta a Hallelujában kibontott zenei körkép csíráját. A Lilith 2. képének (Paradicsom/Bűnbe­esés) alaptónusát ugyanis egy stilizált Bach-korál adja meg: „Lobe den Herren, Den mächtigen König der Ehren -Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát." Mindez erősen ironikus kontextusban, zenei idézőjelek között. Míg korábbi műveiben ezek az elidegenített idézetek zárványszerűen jelennek meg Eötvösnél, az Oratorium balbulumban telített oldatot hoz létre belőlük. Esterházy idézetekkel telehímzett posztmodern szövegszőttesének meglehetősen pontos zenei mását. A Halleluja-kölcsönzések forrása Monteverdi, Scheidt, Bach és Händel, Mozart, Bruckner és Muszorgszkij; ilyenkor még a kivetítő is feltünteti az eredeti darab szerzőjét. A Halleluják közül sokunk kedvence a bartókos. A partitúra bejegyzése szerint „ha Bartók Halleluját írt volna". A Zene fúgájából s máshonnan ismert polimodális, tekergő kromatika építi fel ezt a szakaszt. Máshol a Cantata profana polifóniája is feldereng. A Mozart- és Bruckner-részlet egymásra kopírozása sem akármi. Notker Balbulus Natus ante saecula szekvenciájának ál-orgánumában kapja meg zenei portréját. De szép számmal akad azonosítatlan idézet, mely egyfajta állandó „Ki nyer ma?"-játékra invitálja a hallgatót, és elképesztően virtuóz zenekari felrakásával kápráztat el. Technikai értelemben talán még egyetlen zeneszerző sem került ennyire közel Esterházy idézettechnikájához. mint itt most Eöt­vös. A szöveggel szembeni előzékenység már-már zavarba ejtő. Valóban egy szó sem vész el Esterházy prózájából, melyet a zene a lehető leghívebben végigkövet. Vajon az Esterházy-szöveget kigyomlálva, lehetne-e tisztán hangszeres szvitet összeállítani ebből a zenei anyagból? Tán lehetne, csak semmi értelme.

Írót és zeneszerzőt biztos dramaturgiai érzék vezeti a végkifejlethez: a kormányszóvivő felesége az ikertornyok felé haladó repülőgép fedélzetén utazik, s paradicsomlét kér. Sóval és borssal. „Só és bors, és, és. És." A darab nem véget ér, hanem megszakad, s ott hagy minket a kilátástalanságban, (immár Esterházy nélkül). „Pár milliárd év, önök még ki sem érnek a ruhatárig, és az Androméda fölfalja a Tejutat. Roppant megnyugtató, hogy tényleg vége lesz mindennek, ez oratóriumunk hosszú távú optimizmusa." Hát ez tényleg biztató. Legalább ez. 2016. november 24. - Müpa. Rendező: Müpa }

Eötvös Péter -Esterházy Péter

Halleluja - Oratorium balbulum 


Magyarországi bemutató

Iris Vermillion mezzoszoprán

Topi Lehtipuu tenor

Peter Simonischek narrátor

Bécsi Filharmonikusok

a Magyar Rádió Énekkara

Karigazgató Pad Zoltán

Karmester Eötvös Péter

Ezeken az oldalakon nincsenek saját írások. A cikkek forrását az egyes bejegyzések végén lehet megtalálni.

/fa-tags/ TÁRGYMUTATÓ.

600 kilométer 100 guinness a csemegepultos naplója a gyáva a gyermek és a varázslat a haramiák a hülyéje a kék hajú lány a kéz a kis kéményseprő a köpeny a közös többszörös alapítvány a magyar színházakért alba regia szimfonikus zenekar aldi női futógála állj bele aNNa anyám éhesnek tűnik aradi kamaraszínház aranytíz archívum arden az elvarázsolt disznó az ember tragédiája az öreghíd alatt b32 baal babel sound baja balatonboglár balatonfüred balfácánt vacsorára bálna bárka bátorságpróba bencs villa beszélő levelek bisb bivaly-szuflé bob herceg bogáncsvirág bohémélet borral oltó fesztivál börtönrádió bsi budaörs budapest improv show budapest music center budapesti kamaraszínház budapesti vonósok budoár kiállítás busz-színház CAFe Budapest caminus castel felice castel felice vizsga centrál címlap club70 cosí fan tutte cover cupido és a halál cv családi játszmák családi ünnep cseh tamás csíkszerda csoportterápia csukás-díj dankó rádió danubia zenekar debrecen debreceni tavaszi fesztivál delila deszka fesztivál dido és aeneas díjak elismerések don juan dráma kortárs színházi találkozó drámaíró verseny due duett dunapart dunaújváros e-színház egri tavaszi fesztivál egy csók és más semmi egy kiállítás rémei éhség élnek mint a disznók előadásszámok email ének a három hollóhoz english erkel színház ernani érzékenyítő fesztivál esztergom eucharisztikus kongresszus europa cantat ezek mennek falstaff fekete-fehér fellegek fesz segélyalap fiatal írók fidelio színházi est finito firkin fishing on orfű fogság francia sanzonest friss hús furnitur füge független előadóművészeti szövetség gianni schicchi gödöllő grecsó grisnik petra gusztinak megjött az esze gyerekstúdió gyilkosok gyógyír északi szélre győr győri tavaszi fesztivál gyulai várszínház hajmeresztő halál hotel halastó hangoló hárman a padon harminchárom változat haydn-koponyára háromszögek hatok csoport hatszín teátrum hazug hét domb fesztivál hetedik alabárdos hetedik mennyország hírek hírszerzők hogy szeret a másik hol hoppart hrabal-vurstli humorfesztivál így tanultam meg vezetni imprójam imprómaraton in medias brass in memoriam cseh tamás interjú irodalom éjszakája jak jászberény jegyek jó kérdés junior príma jurányi k2 színház kalandra fül fesztivál kaposvár katona képek kibelátó kicsi szívem kávéba pottyant kis suttogás kisfaludy színházi fesztivál kisvárda kmtg kolozsvár koma komárom komédium koronavírus kortárs drámafesztivál kórusok éjszakája kőszeg köszönet estéje-estélye kritika kritikusdíj-átadó kuk kultkikötő kultúrfürdő kurátorok lakott sziget láthatatlan állomás latinovits diákszínpad leenane szépe leonardo lev&te limerick-bajnokság líra és epika london love and money love and money vizsga macskadémon madách színház madame poe magdafeszt mágnás miska magvető magyar rádió magyar színház magyar színházi társaság magyar zene háza manhattan short manna manőver margó irodalmi fesztivál más olvasnivaló menház színpad merlin mesterjátszma mikor mindenütt jó mindenütt nő mintaapák miskolc miszépmiszépmiszép mojo momentán monodráma fesztivál móra kiadó most fesztivál motto mozart-kommandó mozgófénykép mozsár műhely mu múzeumok éjszakája művészetek palotája művészetek völgye nagykanizsa naptár nefelé négyhangú opera nemzeti filharmonikusok nemzeti színház nézőművészeti kft nézőpont színház nofilter nyílt nap nyinyernya nyíregyháza nyolc nő óbudai társaskör ómama online fordítónapok operabeavató operaház operajátszóház operamacera operavita operettszínház orlai othello gyulaházán ők ördögkatlan örkény örkény vurstli örömimpró pájinkás jános pannonhalma papp jános párkák patália páternoszter patreon pécs pécsi egyetem pesthidegkúti művészeti fesztivál pesti barokk pesti magyar színiakadémia petőfi irodalmi múzeum pim dia hangoskönyvek pinceszínház placcc pokol portré postart poszt poznan pozsonyi piknik rádió rádiójátékosok radnóti remény rendezők viadala rév fülöp rögvest russian indie film fesztival sakknovella shots festival sinaia sly snowman soharóza sokszemközt somló cirqsz song-óra sopron sorozat a vidéki operajátszásról stockholm susotázs szabadesés szeged székely-könyv szemes fesztivál szénakutyák szent imre szentendrei teátrum szép heléna szerzői munkák szfe színház a város színház tv színházak éjszakája színházi törvény színlapok szívem szeret szkéné szombathely szöveg szputnyik hajózási társaság táblázat tárgymutató tartalom tatabánya telefondoktor temesvár tengeren 2008 tengeren 2019 térkép terminál workhouse teszt thália the irish coffee thealter tilos rádió tivoli tóbiás és az angyal törőcsik-emlékest trefort színjátszó fesztivál váci dunakanyar színház vágánybenéző van egy határ városmajor vaskakas veled kerek vera vidéki színházak fesztiválja vidor fesztivál vigadó visszaszámláló volt egyszer egy ndk vonalhúzás zalaegerszegi kvártélyház zeneakadémia zichy major zsolnay negyed
Név

600 kilométer 100 guinness,4,a csemegepultos naplója,245,a gyáva,1,a gyermek és a varázslat,3,a haramiák,32,a hülyéje,21,a kék hajú lány,2,a kéz,48,a kis kéményseprő,2,a köpeny,34,a közös többszörös,34,alapítvány a magyar színházakért,3,alba regia szimfonikus zenekar,7,aldi női futógála,1,állj bele,1,aNNa,29,anyám éhesnek tűnik,3,aradi kamaraszínház,3,aranytíz,4,archívum,3,arden,1,az elvarázsolt disznó,12,az ember tragédiája,1,az öreghíd alatt,60,b32,8,baal,2,babel sound,1,baja,1,balatonboglár,2,balatonfüred,2,balfácánt vacsorára,27,bálna,2,bárka,268,bátorságpróba,6,bencs villa,1,beszélő levelek,4,bisb,1,bivaly-szuflé,54,bob herceg,37,bogáncsvirág,34,bohémélet,63,borral oltó fesztivál,1,börtönrádió,3,bsi,1,budaörs,5,budapest improv show,10,budapest music center,1,budapesti kamaraszínház,1,budapesti vonósok,11,budoár kiállítás,1,busz-színház,11,CAFe Budapest,8,caminus,72,castel felice,43,castel felice vizsga,5,centrál,3,címlap,15,club70,1,cosí fan tutte,47,cover,4,cupido és a halál,30,cv,1,családi játszmák,59,családi ünnep,3,cseh tamás,4,csíkszerda,65,csoportterápia,17,csukás-díj,10,dankó rádió,1,danubia zenekar,6,debrecen,11,debreceni tavaszi fesztivál,1,delila,2,deszka fesztivál,19,dido és aeneas,52,díjak elismerések,1,don juan,3,dráma kortárs színházi találkozó,6,drámaíró verseny,1,due,1,duett,2,dunapart,6,dunaújváros,2,e-színház,32,egri tavaszi fesztivál,1,egy csók és más semmi,1,egy kiállítás rémei,1,éhség,8,élnek mint a disznók,13,előadásszámok,1,email,1,ének a három hollóhoz,2,english,25,erkel színház,65,ernani,4,érzékenyítő fesztivál,1,esztergom,3,eucharisztikus kongresszus,7,europa cantat,7,ezek mennek,16,falstaff,1,fekete-fehér,39,fellegek,14,fesz segélyalap,9,fiatal írók,1,fidelio színházi est,3,finito,16,firkin,264,fishing on orfű,1,fogság,1,francia sanzonest,2,friss hús,2,furnitur,49,füge,124,független előadóművészeti szövetség,9,gianni schicchi,30,gödöllő,1,grecsó,1,grisnik petra,9,gusztinak megjött az esze,1,gyerekstúdió,2,gyilkosok,1,gyógyír északi szélre,85,győr,5,győri tavaszi fesztivál,3,gyulai várszínház,5,hajmeresztő,27,halál hotel,24,halastó,116,hangoló,1,hárman a padon,67,harminchárom változat haydn-koponyára,94,háromszögek,25,hatok csoport,1,hatszín teátrum,74,hazug,1,hét domb fesztivál,2,hetedik alabárdos,1,hetedik mennyország,15,hírek,3,hírszerzők,1,hogy szeret a másik,76,hol,4,hoppart,1,hrabal-vurstli,14,humorfesztivál,6,így tanultam meg vezetni,1,imprójam,1,imprómaraton,3,in medias brass,1,in memoriam cseh tamás,4,interjú,93,irodalom éjszakája,7,jak,2,jászberény,6,jegyek,1,jó kérdés,13,junior príma,4,jurányi,59,k2 színház,2,kalandra fül fesztivál,2,kaposvár,142,katona,76,képek,330,kibelátó,13,kicsi szívem kávéba pottyant,1,kis suttogás,5,kisfaludy színházi fesztivál,2,kisvárda,8,kmtg,1,kolozsvár,33,koma,38,komárom,5,komédium,1,koronavírus,136,kortárs drámafesztivál,15,kórusok éjszakája,63,kőszeg,195,köszönet estéje-estélye,1,kritika,458,kritikusdíj-átadó,15,kuk,3,kultkikötő,10,kultúrfürdő,26,kurátorok,9,lakott sziget,17,láthatatlan állomás,4,latinovits diákszínpad,1,leenane szépe,30,leonardo,1,lev&te,2,limerick-bajnokság,7,líra és epika,38,london,1,love and money,73,love and money vizsga,9,macskadémon,33,madách színház,4,madame poe,7,magdafeszt,6,mágnás miska,13,magvető,4,magyar rádió,17,magyar színház,140,magyar színházi társaság,9,magyar zene háza,2,manhattan short,5,manna,110,manőver,38,margó irodalmi fesztivál,7,más olvasnivaló,3,menház színpad,27,merlin,5,mesterjátszma,1,mikor,3,mindenütt jó,34,mindenütt nő,1,mintaapák,1,miskolc,1,miszépmiszépmiszép,54,mojo,51,momentán,134,monodráma fesztivál,9,móra kiadó,1,most fesztivál,6,motto,3,mozart-kommandó,2,mozgófénykép,44,mozsár műhely,4,mu,5,múzeumok éjszakája,1,művészetek palotája,17,művészetek völgye,31,nagykanizsa,1,naptár,1,nefelé,2,négyhangú opera,50,nemzeti filharmonikusok,7,nemzeti színház,11,nézőművészeti kft,46,nézőpont színház,9,nofilter,4,nyílt nap,4,nyinyernya,30,nyíregyháza,371,nyolc nő,26,óbudai társaskör,28,ómama,2,online fordítónapok,1,operabeavató,238,operaház,80,operajátszóház,21,operamacera,7,operavita,12,operettszínház,35,orlai,607,othello gyulaházán,42,ők,2,ördögkatlan,314,örkény,1,örkény vurstli,5,örömimpró,3,pájinkás jános,1,pannonhalma,2,papp jános,1,párkák,44,patália,2,páternoszter,1,patreon,2,pécs,42,pécsi egyetem,2,pesthidegkúti művészeti fesztivál,1,pesti barokk,84,pesti magyar színiakadémia,16,petőfi irodalmi múzeum,4,pim dia hangoskönyvek,3,pinceszínház,8,placcc,30,pokol,10,portré,1,postart,1,poszt,63,poznan,1,pozsonyi piknik,4,rádió,1,rádiójátékosok,3,radnóti,45,remény,10,rendezők viadala,4,rév fülöp,34,rögvest,24,russian indie film fesztival,1,sakknovella,2,shots festival,1,sinaia,1,sly,55,snowman,6,soharóza,82,sokszemközt,1,somló cirqsz,7,song-óra,1,sopron,1,sorozat a vidéki operajátszásról,4,stockholm,2,susotázs,126,szabadesés,39,szeged,224,székely-könyv,4,szemes fesztivál,2,szénakutyák,1,szent imre,1,szentendrei teátrum,15,szép heléna,21,szerzői munkák,4,szfe,18,színház a város,1,színház tv,61,színházak éjszakája,29,színházi törvény,1,színlapok,67,szívem szeret,4,szkéné,29,szombathely,28,szöveg,4,szputnyik hajózási társaság,25,táblázat,1,tárgymutató,1,tartalom,2,tatabánya,46,telefondoktor,176,temesvár,46,tengeren 2008,104,tengeren 2019,70,térkép,1,terminál workhouse,4,teszt,16,thália,75,the irish coffee,46,thealter,15,tilos rádió,3,tivoli,3,tóbiás és az angyal,30,törőcsik-emlékest,11,trefort színjátszó fesztivál,1,váci dunakanyar színház,4,vágánybenéző,11,van egy határ,28,városmajor,11,vaskakas,5,veled kerek,1,vera,102,vidéki színházak fesztiválja,13,vidor fesztivál,83,vigadó,2,visszaszámláló,1,volt egyszer egy ndk,3,vonalhúzás,34,zalaegerszegi kvártélyház,16,zeneakadémia,1,zichy major,1,zsolnay negyed,3,
ltr
item
GÖTTINGER PÁL: DER HIMMEL LACHT! DIE ERDE…? EP & EP ORATÓRIUMA
DER HIMMEL LACHT! DIE ERDE…? EP & EP ORATÓRIUMA
GÖTTINGER PÁL
https://www.gottingerpal.com/2017/02/der-himmel-lacht-die-erde-ep-ep.html
https://www.gottingerpal.com/
https://www.gottingerpal.com/
https://www.gottingerpal.com/2017/02/der-himmel-lacht-die-erde-ep-ep.html
true
457243742996709958
UTF-8
Ez a vége. Nincs találat erre. LÁSD MINDET Tovább... Reply Cancel reply Delete By Címlap PAGES CIKK Lásd mindet LÁSD MÉG A TÁRGYMUTATÓBAN ARCHIVE KERESÉS MINDEN CIKK. Nem találtunk semmit erre a keresésre Címlap Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content