Jelenetek és a hozzájuk tartozó idézetek

Minden üzenet törölve

„Minden újabb háborús időszak kezdetével csak egyre kevésbé hittük el az egészet, hiába történt meg újra és újra. Minden alkalommal azt mondtuk, nem lesz semmi, vagy ha lesz is, gyorsan lemegy.”

Szerelem és ideológia tragédiája

In a dualist way of thinking you got to take a side. Afterwards many of these experiences inspired me to look for something more than dualism. It’s the mind. The black and white. It has to be one thing. Because the mind can not stand it.

„A duális gondolkodás egyértelmű állásfoglalásra kényszerít. A sok élmény arra késztetett, hogy ennél valami árnyaltabbat keressek. Az elme elvárja, hogy legyen a dolog fekete vagy fehér. Máskülönben nem hajlandó felfogni.”

A magunkba vetett hit

You know the children who went out the cellars in Vukovar, after living there for months, being bombarded, they had grey hair.

„Tudtad, hogy a több hónapos bombázás után a vukovári óvóhelyeket elhagyó gyerekeknek ősz volt a haja?”

They have nothing to do with the war and so on. Although then it gets complicated because these are the same people, who said: ’Oh, this fucking neighbour’ – and the other said: ’Ohyou fucking neighbour. I have a friend with a gun.’ And so they participated, everybody participated somehow.

„Hétköznapi emberek. Nem tehetnek a háborúról. De közben bonyolult is a helyzet, mert ezek ugyanazok az emberek, akik egymásra mutogattak, hogy ez a kurva szomszéd. Nekem meg van egy haverom, akinek van fegyvere, stb. És így mindannyian részt vettek. Mindenki részt vett így vagy úgy.”

A megszálló

Isn’t it funny, the war and crime are not two opposite words?

„Nem vicces, hogy a háború és a bűn nem ellentétes fogalmak?”

Anya és apa

„Voltak ilyen hírek is, hogy óvodákat bombáztak. Persze, mert nem gyerekek voltak bent, hanem katonák, meg légvédelmi ágyúk.”

So I had this feeling, what shall I do in Sarajevo. In some fucking Miramax, Channel 4 movie.

„Szóval nem értettem, mi keresni valóm van Szarajevóban valami kibaszott Miramax, Channel 4 filmben.”

Az új Anny

A szakszerűtlen használat garanciavesztést okozhat.

Gázingacsatlakozó nélküli tankautóval üzemanyagot lefejteni TILOS!

A nemz. Terr. Veszélye

(Because) who says who is a war criminal?

we have to be part of Europe, and we have to respect The Hague and The Hague said everybody were guilty, because otherwise it gets fucking complicated.

„Ki mondja meg, ki a háborús bűnös? Európa része vagyunk mi is, ezért tisztelnünk kell Hága szavát és Hága mindenkit háborús bűnösnek mond, különben rohadtul bonyolult lesz az egész.”

„Én most azt mondom, nem lesz semmi, vagy ha lesz is, gyorsan lemegy.”

(ezt amúgy a koszovói helyzetre mondta – a Szerk.)

Elég vicces

They discovered that even little children had PSP. For example postdramatic syndrome, so called Vietnam syndrome.

„Felfedezték, hogy még a kisgyerekeknek is poszt-traumatikus tüneteik voltak. Anélkül, hogy bármit átéltek volna a háborúból. Vietnám szindrómával kezelték őket.”

It’s some indian mistics saying: ’Naty-naty’ It means: Neither this, nor that. So no choosing.

„Valamelyik indián törzs miszticizmusa mondja: Neti-neti. Ez valami olyasmit jelent, hogy sem-sem. Nem kell választanod.”

Cím nélkül (100 szó)

I wanted to be a fuckin’ actor. In the middle of the war. It had no sense. It had fuckin’ no sense. I went to theatre and the theatre was disgusting. Because the reality was so strong. And I also fought for it very much.

„Színész akartam lenni a háború kellős közepén. Semmi értelme nem volt. Kurvára semmi. Bementem a színházba, ami undorító volt, mert annyira erős volt a valóság. És mégis, komolyan harcoltam a célomért.“

It was somehow obligatory to have an opinion, because you can not stay out of reality. And I just couldn’t have an opinion.

„Kellett, hogy legyen véleményed, mert a valóságból nem vonhatod ki magad. És én egyszerűen képtelen voltam véleményt formálni.“

Furamód

But you know, you must have a kind of identity with the surroundings where you live.

„Tudod, muszáj valamennyire azonosulni a környezeteddel, a hellyel, ahol élsz.”

So when I run away what do I do? Am I selfish and coward? Or am I just liberating myself from identities?

„Mit teszek azzal, ha elfutok? Önző vagyok és gyáva? Vagy csak felszabadítom magam az identitások alól?”

Jungfrau (szó asszociációk)

And maybe, if there was no war, I wouldn’t have clear the things in my life.

„És talán, ha nem lett volna háború, sok mindent nem tisztáztam volna az életemben.”

A vallomás

But there was another mistic, said: and-and. So, both things, because they exist. I understand both sides. It’s not the question of agreeing or justifying.

„Van egy másik indián mondás, mely szerint és-és/(is-is.) Mindkét dolgot elfogadom, mert mindkettő létezik. Nem egyetértés vagy ítélkezés dolga.”

They don’t know where their grave is. A mother, lost husband and son, said: After twelve years I just want to know where can I take the flowers. I just want to know where they are buried. It doesn’t matter anymore, who killed whom. Stuff like this confuses me. They are somewhere buried.

„Nem tudják, hol vannak a sírok. Egy anya mondta, aki a fiát és a férjét vesztette el, hogy Nem érdekel már, ki-kit ölt meg. 12 év után egyszerűen csak tudni akarom, hova temették őket, hova vihetem a virágokat. Az ilyesmi engem összezavar. Mert valahol tényleg el vannak temetve.”

Pornó

So I had this feeling, what shall I do in Sarajevo. In some fucking Miramax, Channel 4 movie.

„Szóval nem értettem, mi keresni valóm van Szarajevóban valami kibaszott Miramax, Channel 4 filmben.”

Now Bosnia is not anymore so good for films. Where do we go now? Soon in Somalia, but Africa is all the time on the agenda.

„Bosznia már nem elég érdekes a filmeseknek. Hova is mehetnénk forgatni még? Nemsokára talán Szomáliába, de mindenesetre Afrika mindig terítéken van.”

Előre lefagyasztva

(„A 2 csillaggal jelölt mélyhűtőtér megfelelően gyors lefagyasztásra nem képes, ezért abban csak előre lefagyasztott készítményeket tárolhatunk). A tárolási időt illetően a fagyasztott készítmények csomagjain megjelölt dátum a mérvadó, amennyiben hazaszállítás közben a készítmény nem olvadt ki. Amennyiben ez megtörténne, javasolt a haladéktalan felhasználás.”

„Továbbra is egy 1922-ben kifogott példány a brit lazacrekord. Az a hal 30 kilós volt.”

„A lazacnak elég nagy szálkái vannak, könnyen kivehetőek.
Ha finom porhanyósra sül, szinte elolvad az ember szájában.
Érdemes kipróbálni!”