Love and Money vagy csak Money?


PDF Nyomtatás E-mail

2007. november 29. csütörtök 16:09


Magyar nyelvű ősbemutatóval rukkolt ki a székelyudvarhelyi Nézőpont Színház. A tavaly alakult magántársulat a kortárs angol drámairodalom egyik legmeghatározóbb személyiségének tartott Dennis Kelly Love&Money című drámáját játssza a héten a Digitál 3 Stúdióban.
A mű egy átlagos pár kapcsolatának széthullását a történés több szereplőjének szemszögéből mutatja be, a fontos mozzanatokat, aspektusokat idősíkváltásokkal villantja fel.

David és Jess tragédiába fulladó házasságával a szerző nem csupán az emberi kapcsolatok értékvesztését kívánja példázni. Dennis Kelly a lét alapvető kérdéseit teszi fel a nézőknek, arra kíváncsi, milyen értelemmel, tartalommal tudja megtölteni életét a modern nyugati ember. A darab szereplői nincsenek birtokában a válasznak, jobban mondva nem tudatosult bennük. Ők azzal, a társadalom által minden úton-módon beléjük sulykolt hittel ámítják magukat, hogy „ez az egész, (...) mindez rendben van”, ámbár szívük mélyén érzik, valami hiányzik. „Az élet egy nagy geci, és még meg is öregszünk” – fogalmazza meg életérzését brutális őszinteséggel az egyik szereplő.

A Love&Money-ból valószínűleg soha senki nem próbál meg látványszínházat csinálni. Kelly minden egyes szavának helye és súlya van, a mondatok pörölyként zúzzák a társadalmi konvenciók falát, rámutatván, hogy a szépen dekorált falak mögött üresség tátong, amit pénz, siker, formális párkapcsolat nem, csupán emberi érzelmek, és a szeretet képes kitölteni. Göttinger Pál rendezői koncepciója hibátlanul simul rá Kelly szövegére: a mozgás, a gesztusok finomak, visszafogottak, nincs fölösleges póz. A szereplők nem játszanak rá a „hálás” szövegrészekre, minden egyes trágár szó természetesen hangzik, életízük van. A Bagoly Zsuzsa által elképzelt színpadkép jól illeszkedik a darab szelleméhez és a rendezői koncepcióhoz, egy, a fehér szín által dominált, steril, jól működő, ámde lelketlen világot varázsol a nézők elé. A Nézőpont Színház társulata (Kroó Ádám, Tamás Kinga, Magyari Tekla és Viola Gábor) a Love&Money előadásaira kiegészült két magyarországi színművésszel, Bartsch Katával és Elek Ányossal. A rendező, valamint Várady Zsuzsa fordító-dramaturg szintén magyarországiak.


Pengő Zoltán

Kapcsolataink mozgatói: szerelem és pénz

Kapcsolataink mozgatói: szerelem és pénz (Udvarhelyi Híradó, 2007-11-27)

KepHét jelenetből épül fel Dennis Kelly Love & Money című drámája, melynek pénteken volt a díszbemutatója. Magyar nyelven a darabot először itt, Székelyudvarhelyen, a Nézőpont Színház előadásában láthatták a nézők. A bemutatók arról ismerszenek meg általában, hogy drukkosak a színészek, és bármi megtörténhet – a pénteki premier volt (némelyeknek).

Gyönyörű a díszlet, a játéktér ki­kúszik a nézőkhöz is, a szí­nészek beszélnek hozzánk, nem­csak egymás közt, mi is, né­zők, egy cég akalmazottai va­gyunk. Az első négy jelenet után meg­szakítják a mesélőszálat, szünet után újraveszik – talán a nagyobb hatás kedvéért egy­be kellett volna lejátszani, volt aki elment a szünetben, gondolván, hogy a darabnak vége van. Hiszen megfogalmazzák a tanulságokat, aztán meg a férj szereti a feleséget, s a feleség viszont, itt vége, fuss el véle. Az első jelenet a férjet (Kroó Ádám) mutatja, hamar rájöhetünk, hogy ez lehetne a befejezése a darabnak. A fe­leség már elkövette az öngyil­kosságot. Kulcsszerepben a pénz és az adósságok. Kroó hibázik, plusz, fölös mozdulatokat tesz, melyeknek nem a darabbeli izgatottság az oka. A második jelenetben anyát és apát (Magyari Tekla és Viola Gábor) látjuk, itt nincs semmi töltelék, a mimika éppen elég, a gesztus éppen megfelelő. Magyari Tekla nagyon meggyőző itt, igazán jól alakít, mintha a partner profizmusa ragályos lenne. Mindegy, ez a játék abszolút jó. Viola pedig kirázza a kisujjából a szerepet. Attól a perctől, hogy leül a piros székbe egyszerűen uralja a teret, emanál belőle a magabiztosság – ez minden jelené­sé­re érvényes. A tapasztalat, íme, nagy úr. A következő jelenetben már Kroó is kezd felengedni, az irodai beszélgetés gyenge lánc­sze­me a főnök, Tamás Kinga. Aztán jön az első részt lezáró jelenet, ahol mindenki megnyilatkozik. Itt látjuk Jesst, a feleséget (Bartsch Kata), s ez a rövidke je­lenés is elég ahhoz, hogy ne cso­dálkozzunk, mért övé a fősze­rep. Érzékeny és könnyed. Először látjuk Dun­cant is (Elek Ányos), mint a cég alkalma­zottját, erről viszont nem lehet sokat mondani, de kü­lö­nö­seb­ben semmi gond vele. Az ötödik jelenet újraveszi a befejező rész kulcsmondatait. A következőben Debbie-t (Ta­más Kinga) és Duncant látjuk. Itt Tamás Kingából is megvillan valami, amit jobb szereplésnek is nevezhetünk, tehát a bisztrós történetben, a naiv leányzó alakításában elfogadható. Dun­can hiteles. A tele­ví­zió reklámfilmje viszont túl sok. Az irodai reklámkép még nehezen elmegy, a reklámfilm, amit a szereplő indít el egy DVD-lejátszó segítségével, túl szájbarágós. Aho­gyan elcsú­szik egy filmben a Coca-Cola-kép, úgy az elő­adás­ban is va­la­milyen semleges filmecskébe kellett volna be­szúr­ni az előadás támogatóit. A hatodik jelenetben a feleség és férj találkozásánál asszisztálhatunk, kiderül, Jess vásárlási mániáját igen ne­he­zen tolerálja David, sőt faképnél hagyja a kritikus hely­zet­ben. Ez a játék remek. Az utolsó jelenet Jess mo­no­lógja. A Jesst alakító Bartsch Kata nem véletlenül tartott ettől a néhány perctől, de le minden kalapokkal előtte. Minden erőlködéstől mentesen, végig fenntartott érzelmi feszültéggel, ráérzéssel, bájjal és szépséggel megformált sze­rep volt.

Love&Money
Szereplők: Bartsch Kata, Elek Ányos, Kroó Ádám, Magyari Tekla, Tamás Kinga, Viola Gábor; látvány: Bagoly Zsuzsa; dramaturg: Várady Zsuzsa; rendező: Göttinger Pál. A mai, november 27-ei előadásra 19 órától a Digitál 3 Televízió stúdiótermében kerül sor, de látható még november 29-én, csütörtökön 19 órától. Jegyeket váltani a helyszínen lehet. Az előadást a Melinda Impex Instal Kft., a Zetam Kft., a Szuper-üzletlánc támogatta, továbbá főtámogató volt az Elka International Logistics.

Barabás Blanka

A virágoktól a szerepekig

Udvarhelyi Híradó - www.nezopontszinhaz.com

Amennyiben látták a Nézőpont Színház Love&Money című előadását, úgy gondoljanak Jessre, azaz Bartsch Katára. Ő az a lány – darabon innen és túl –, akitől biztosan bármikor kérhetnél segítséget, akivel szívesen beszélgetnél még a legelszálltabb, legelvontabb, esetleg legőrültebb dolgokról, vagy saját magadról, legbensőbb titkaidról. Mert valahogy olyan a tekintete. És a megnyilvánulásai. Bartsch Kata vendégszereplő a Nézőpont Színház új előadásában, ellenben nem feltétlen a főszerep, hanem az alakítás miatt kértük, üljön le velünk egy asztalhoz, költsünk el együtt egy teát, forrócsokit.Már az első pillanatokban el dől, kivel hogyan tudunk, mi ként fogunk beszélgetni. Fe­szen günk, tapogatózunk, vagy tán belevágunk mindennek a kellős közepébe... Igen ám, csak hogy a szabályok ebben a mű fajban sem forgathatók fel fe nekestül. Kicsoda tehát Bartsch Kata? Bartsch Kata

Mesélj magadról, Buda pesten végezted az egyetemet, Kaposvárra szerződtél, most mégis Londonból jöttél ide...
– Kaposvári vagyok. Azért lettem színész, mert ott volt az a hí res-neves kaposvári társulat – én akkor voltam kamasz, a mi kor fénykorát élte –, és éjjel-nap pal ott voltam a színház ban, minden nap előadást néz tem, bekérezkedtem próbákra, nem iskolába, hanem a színházba mentem...megszállott lettem. Idővel felvettek a színművészetire, nyilván nem elsőre, előtte voltam virágkötő, könyvtárszakra jártam, meg utaz tam – tudod, ez a ci gány élet. Miután végeztem, két le he tő ségem adódott, a Radnóti Színház, vagy a kaposvári Csiky Ger gely Színház, én pedig visz szamentem Kaposvárra, a gya kor latot pedig a két színházban csi náltam. Volt egy nagyon jó évem Kaposváron, a másodikban viszont éreztem, hogy baj van, nem vagyok boldog, depressziós lettem, nem volt ked vem felkelni, játszani. Négy év intenzív főiskola után beke rülsz egy olyan közegbe, ahol minden csak a színház körül fo rog, és akkor azt mondtam, hogy elmegyek. Akkor mondtam az igazgatómnak, hogy adjon egy szabad évadot, és na gyon hálás lehetek neki, mert el engedett fizetés nélküli sza bad­ságra.
– Elmentél dolgozni?
– Fogtam a kis cuccomat, és elmentem Londonba, ötvenezer forinttal. Egy szál hátizsákkal. Bici klisfutárkodtam egy évig, meg dolgoztam egy arisztokrata klubban. Egészen más élet. Máz lim volt a fizetés nélküli sza badsággal, mert nem egy halál ug rás volt London, tudja az ember, hogy visszamehet. U gyan akkor a filmszemlén több filmb en is játszottam, és nem volt az, hogy pfú, akkor elfelej te nek, ezért gondoltam, hogy most London éppen jó, de ho gyan is tovább? Ekkor jött Kroó Á dám e-mailje, hogy jöjjek ide. És nagyon örülök, hogy eljöttem. Egészen eddig úgy volt, hogy az előadások után megyek vissza Londonba, mert idő közben kértem még egy évadot az itteni előadás miatt, de hirtelen egy másik előadásba be kell ug ranom, januárban pedig pró bálom Luis Bunuel Öldöklő an gyalát a tavaszi fesztiválra – ez egyéb ként nagyon jó –, Gálfi Lász­lóval, Kerekes Évá val, Ta kács Katival kell játszanom. E zek most történtek velem két napja!
– Hogy kerülsz filmközelbe? (Töb bek között két Jancsó-filmben, illetve Herendi Gábor Lo ra című filmjében játszott.)
Sajnos nem kerülök annyit, mint szeretném, igazság szerint jobban is szeretem, mint a színházat. Biztos a Jess is azért talál jobban hozzám, mert egy mini máldarabban szerepel, nem ez a grandiózus, és jó volt, hogy Göttinger Pali is ezt kérte.
– Mitől más?
– Teljesen más, sokkal in ti mebb, nem lehet hazudni, a míg a színház – de szörnyű ezt mon dani! – ilyen mesterségesen generált állapotot hoz. Egy­szer megszülöd, s akkor jó esetben megvan. Most forgattuk a Herendivel a Lorát, ebben vak lányt játszom, vak tanárhoz kellett járni, iszonyú élmény volt... meg főiskolásként talá lkoz ni Jan csóval, az is nagyon jó volt, i lyen picike ember, s mégis...
– Milyen vagy te Jesshez képest?
– Aggasztóan hasonló, ez a baj. Én nem vagyok egy nagyon kiegyensúlyozott ember, szerintem nem véletlen, hogy erre a szerepre pont én jutottam eszükbe. Hát igen, nekem voltak ilyen problémáim, vol tam depresszióval kezelve, és e léggé átérzem ennek a lánynak a bajait, azt hiszem.
– Mennyire visel meg, hogy ezt kell eljátszanod?
– Először nagyon féltem, hogy nehéz lesz, most meg úgy várom, annyira átmos, jót tesz nekem. Színészeknek sokszor kapaszkodó egy jó szerep, pszichológus helyett. Feltölt, meg utána tényleg olyan vagyok, mint aki maratont futott, de et től még szeretem játszani. O lyan kevés ilyen adatik meg. Nagy ajándék volt ez a két hó nap nekem.
Itt lenyugodtam, és nagyon megszerettem ezt a helyet, ha talmas élmény volt. Szeretem ezt a kisvárosi életformát, és a múgy is kisvárosi lány vagyok, az emberek köszönnek egymásnak, ismernek, nem is tudnék Lon donban élni örökre.

Adósságokról és egyéb izgalmakról

Adósságokról és egyéb izgalmakról

A rendező, Göttinger Pál, jól érzi itt magát - Fotó: Balázs Attila Göttinger Pállal néhány hete beszélgettünk. Persze, önök nem ismerhetik, de az alábbi sorokból némileg képet kaphatnak arról a budapesti rendezőről, aki most az udvarhelyi Nézőpont Színház új előadását igazgatja, és mely produkciót a pénteken mutatnak be. Az előadás – Dennis Kelly: Love and Money – egyben a mű magyar nyelvű ősbemutatója is.

Próba alatt suttogva beszélgetünk Göttinger Pállal a Digital 3 Televízió stúdiótermében. Ez a férfi rendkívül fiatal, idén vég­zett a budapesti Színház- és Film­­művészeti Egyetem szín­ház­­rendező szakán.
– Gondolom, rendeztél az egyetemi évek alatt, azaz kellett ilyesmit csináljatok. Meny­nyi­re nehéz most a feladat, egyáltalán milyen?
– Hát természetesen van benne rémisztő rész, nem fogja már tanár a kezem. Igazából nem is ez, mert nem a tanáraim köpenye alól rendeztem korábban sem, csak most már nem lehet azt mondani, bocsánat, ne haragudjatok, főiskolás vagyok, van jogom tévedni stb... A dolog közben mégsem olyan veszélyes, mert ezek az emberek kortársaim, többjüket ismerem, és nagyon ügyesen kerültük eddig az olyan helyzeteket, amelyekben én, mint valami nagy rendező, le kellett volna nyomjak holmi színészi önkifejezési vágyat. Aránylag fej fej mellett dolgozunk, és ezt na­gyon élvezem.
– Tehát ismerted korábban a szí­né­sze­ket?
– Bartsch Kata (a főszereplő) fö­löttem végzett a fő­is­kolán, Kroó Ádámot a meg­beszé­lések soro­zata során is­mertem meg, Viola Gábort pedig a Kré­ta­kör­ből ismerem, Elek Ányost pedig személyesen nem ismer­tem, de tudtam, hogy kicsoda.
– Hogy dolgoznak?
– Nagyon jól dolgoznak, és vicces volt, mivel az elején elmondtam, hogy én egy nagy szabadságra vagyok idehíva, aránylag szabadon dolgozunk, és ezért aztán felkészítettem őket, hogy egy csomó olyan do­log is lesz, ami nem az előadás közvetlen előkészítése. Itt nyilván az első két hét elment az ismerkedésre, ami utálatos do­log lehetett esetleg nekik, mert ők ismerik egymást, de mégis na­gyon együttműködőek vol­tak. Komoly erőfeszítéseket vé­gez­tek.
– Miről szól a darab, anélkül, hogy sokat elárulnánk?
– Adósságokról szól, a szó minden értelmében. Akár egy pénzügyi eladósodásról, túlvállalásról, vagy akár arról, hogy akit szeretek, annak mivel tartozom. Arról, hogyan kell azzal együttélni, hogy még mindig tartozom, hogyan csalok a másikkal szemben. Love and money a címe, elég didaktikus cím, de érződik rajta, hogy a pénzzel magyarázza azt, amit év­szá­za­dok óta magyarázni akarunk, vagyis hogy miként viszonyulunk a másikhoz. Erre ez a darab pénzügyi szakkifejezéseket, vagy pénzügyi szituációkat használ. Az egész fö­lött van egy olyan ismerős mo­tívum, hogy nyakunkon a változó világ, és senkinek fogalma sincs arról, hogy mi lesz velünk. Jönnek az elké­pesz­tően kedvező hitelkonstrukciók, jönnek a be­ruházások, az uniós pénzek, és egyszer csak azon kapja magát az ország, hogy nem tudja tartani a lépést.
– Nagyon izgalmas.
– Valamilyen nehézségbe üt­köz­tetek-e, esetleg a hellyel kap­csolatosan, a körülmények mi­att? Milyen ez a terem egyéb­ként?
– Igazából nincsenek ne­héz­sé­ge­ink, szerintem ez egy elég jó tér. Semleges, bármire jó, mégis van benne valami specialitás. Én jól érzem itt magam. Ter­mé­sz­e­te­sen ez nem egy színpad, nem egy színház. A díszlettervezővel, a Bukarestben vég­zett Bagoly Zsu­zsival ös­sze­szo­­rított foggal ügy­ködünk azon, hogy akármit is húzunk fel ide, erre a betona­lapú helyre, ahová nem lehet le­fúrni, mégis legyen benne meg­le­petés. Na­gyon szeretnénk, ha valaki, aki ide beül, egy udvarhelyi, aki ismeri ezt a termet, mégse szá­mít­hasson ugyanarra a térre. Dol­gozunk azon, hogy legyen meg­lepetés, becsapás.
– Miért jó neked itt dolgoz­ni? Ha idejöttél dolgozni, gondolom, valamiért jó kell le­gyen...
– Van egy személyes dolog, sokat jártam Erdélybe, és örültem, hogy az Erdély iránt érzett kíváncsiságom mondjuk egy ilyen dologgal ki van szolgálva. Határtalanul leköt, mert mire másra menne el az idő, mint arra, ami érdekel. Ez a hely pél­dául nagyon érdekel. Meg na­gyon boldoggá tesznek az em­be­rek­kel való beszélgetések a kocs­mák­ban. Másfelől, szakmai ér­te­lemben nagyon bátor vállalás Kroó Ádám részéről a struktúrán kí­vüliség. Borzal­ma­san nehéz dolog, amit ő csinál, most ez lesz a harmadik bemutatójuk, és már tervezik a következőt, tehát valami olyan ambíciót látok itt, amit ritkán.

RÖVIDEN
A rendező, Göttinger Pál:
1983-ban született Budapesten. 2007-ben diplomázott a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem színházrendező szakán, Székely Gábor osztályában. Szakmai gyakorlatát a budapesti Radnóti Színházban, a poznani Teatr Polskiban és a londoni Young Vic színházban töltötte. Diplomarendezését a budapesti Merlin Színházban mutatták be.
Fontosabb munkái: Thomas Mann: Mario és a varázsló (Ódry Színpad, Budapest) Hírszerzők - improvizációk aznapi hírekre (Szabadtéri Színpad, Balatonföldvár); Duncan Macmillan: Anyám éhesnek tűnik (Pinceszínház, Budapest); Hamvai Kornél: Pokol (Merlin Színház, Budapest).
Ebben az évadban a székelyudvarhelyi Nézőpont Színházban, a budapesti Spinozában, a budapesti Merlin Színházban és a debreceni Csokonai Színházban dolgozik.

Love & Money
Szereplők: Bartsch Kata, Elek Ányos, Kroó Ádám, Magyari Tekla, Tamás Kinga, Viola Gábor; látvány: Bagoly Zsuzsa; dramaturg: Várady Zsuzsa; rendező: Göttinger Pál.
A díszbemutatóra november 23-án, pénteken 19 órától a Digital 3 Televízió Stúdiótermében kerül sor, erre az előadásra viszont már elkeltek a jegyek. További előadások: november 26-án, hétfőn, november 27-én, kedden, november 29-én, csü­törtökön. Minden előadás 19 órától kezdődik a D 3 Televízió stú­dió­termében. Jegyek a helyszínen.

Barabás Blanka


v

Tárgymutató.

600 kilométer 100 guinness a csemegepultos naplója a gyáva a gyermek és a varázslat a haramiák a hülyéje a kék hajú lány a kéz a kis kéményseprő a köpeny a közös többszörös alapítvány a magyar színházakért alba regia szimfonikus zenekar aldi női futógála állj bele aNNa anyám éhesnek tűnik aradi kamaraszínház aranytíz archívum arden az elvarázsolt disznó az ember tragédiája az öreghíd alatt baal babel sound baja balatonboglár balatonfüred balfácánt vacsorára bálna bárka bátorságpróba bencs villa beszélő levelek bisb bivaly-szuflé bob herceg bogáncsvirág bohémélet borral oltó fesztivál börtönrádió bsi budaörs budapest improv show budapest music center budapesti kamaraszínház budapesti vonósok budoár kiállítás busz-színház CAFe Budapest caminus castel felice castel felice vizsga centrál club70 cosí fan tutte cupido és a halál cv családi játszmák családi ünnep cseh tamás csíkszerda csoportterápia csukás-díj dankó rádió danubia zenekar debrecen debreceni tavaszi fesztivál delila deszka fesztivál dido és aeneas díjak elismerések don juan dráma kortárs színházi találkozó drámaíró verseny due duett dunapart dunaújváros e-színház egri tavaszi fesztivál egy kiállítás rémei éhség élnek mint a disznók előadásszámok email ének a három hollóhoz english erkel színház ernani érzékenyítő fesztivál esztergom eucharisztikus kongresszus europa cantat ezek mennek fekete-fehér fellegek fesz segélyalap fiatal írók fidelio színházi est finito firkin fishing on orfű fogság francia sanzonest friss hús furnitur füge független előadóművészeti szövetség gianni schicchi gödöllő grecsó grisnik petra gusztinak megjött az esze gyerekstúdió gyilkosok gyógyír északi szélre győr győri tavaszi fesztivál gyulai várszínház hajmeresztő halál hotel halastó hangoló hárman a padon harminchárom változat haydn-koponyára háromszögek hatok csoport hatszín teátrum hazug hét domb fesztivál hetedik alabárdos hetedik mennyország hírek hírszerzők hogy szeret a másik hol hoppart hrabal-vurstli humorfesztivál így tanultam meg vezetni imprójam imprómaraton in medias brass in memoriam cseh tamás interjú irodalom éjszakája jak jászberény jegyek jó kérdés junior príma jurányi k2 színház kalandra fül fesztivál kaposvár katona képek kibelátó kicsi szívem kávéba pottyant kis suttogás kisfaludy színházi fesztivál kisvárda kmtg kolozsvár koma komárom komédium koronavírus kortárs drámafesztivál kórusok éjszakája kőszeg köszönet estéje-estélye kritika kritikusdíj-átadó kuk kultkikötő kultúrfürdő kurátorok lakott sziget láthatatlan állomás latinovits diákszínpad leenane szépe leonardo lev&te limerick-bajnokság líra és epika london love and money love and money vizsga macskadémon madách színház madame poe magdafeszt mágnás miska magvető magyar rádió magyar színház magyar színházi társaság magyar zene háza manhattan short manna manőver margó irodalmi fesztivál más olvasnivaló menház színpad merlin mikor mindenütt jó mindenütt nő mintaapák miskolc miszépmiszépmiszép mojo momentán monodráma fesztivál móra kiadó most fesztivál motto mozart-kommandó mozgófénykép mozsár műhely mu múzeumok éjszakája művészetek palotája művészetek völgye nagykanizsa naptár nefelé négyhangú opera nemzeti filharmonikusok nemzeti színház nézőművészeti kft nézőpont színház nofilter nyílt nap nyinyernya nyíregyháza nyolc nő óbudai társaskör ómama online fordítónapok operabeavató operaház operajátszóház operamacera operettszínház orlai othello gyulaházán ők ördögkatlan örkény örkény vurstli örömimpró pájinkás jános pannonhalma papp jános párkák patália páternoszter patreon pécs pécsi egyetem pesthidegkúti művészeti fesztivál pesti barokk pesti magyar színiakadémia petőfi irodalmi múzeum pim dia hangoskönyvek pinceszínház placcc pokol portré postart poszt poznan pozsonyi piknik rádió rádiójátékosok radnóti remény rendezők viadala rév fülöp rögvest russian indie film fesztival sakknovella shots festival sinaia sly snowman soharóza sokszemközt somló cirqsz song-óra sopron stockholm susotázs szabadesés szeged székely-könyv szemes fesztivál szent imre szentendrei teátrum szép heléna szerzői munkák szfe színház az egész város színház tv színházak éjszakája színházi törvény szívem szeret szkéné szombathely szöveg szputnyik hajózási társaság táblázat tárgymutató tartalom tatabánya telefondoktor temesvár tengeren 2008 tengeren 2019 térkép terminál workhouse teszt thália the irish coffee thealter tilos rádió tivoli tóbiás és az angyal törőcsik-emlékest trefort színjátszó fesztivál váci dunakanyar színház vágánybenéző van egy határ városmajor vaskakas veled kerek vera vidéki színházak fesztiválja vidor fesztivál vigadó visszaszámláló volt egyszer egy ndk vonalhúzás zalaegerszegi kvártélyház zeneakadémia zichy major zsolnay negyed