Szépen alakul a Nézőpont sorsa

Bemutatóra készül az udvarhelyi Nézőpont Színház, az új előadás rendezője Hargitai Iván. A darabról, valamint a társulat alakulásáról, megvalósításokról, a POSZT-on való részvételről, jövőbeni tervekről Kroó Ádámmal, a Nézőpont Színház színészével beszélgettünk.

Tavaly tavasszal már eldöntötte a Nézőpont Színház Har­gita Ivánnal közösen, hogy mi lesz a soron követ­kező előadás, amit mindenképpen színpadra visznek – Kroó Á­dám végzősként már dolgozott a rendezővel vizsgae­lő­adása folytán, és mint mondta, nagyon jó munka volt. A Nem tudni, hogyan című darabot a tár­sulat öt tagját figyelembe vé­ve választotta Hargitai, ez a feladat gyakorlatilag rá volt bízva. A Nézőpont nem sze­retne előadásokat rendelni, így a rendezőknek szabad kezük van. Kozma Attila ismét csatla­kozott a társulathoz, tudtuk meg, sőt a főszerepet is ő játssza, továbbá Elek Ányos is visszatért (a Love and Money cí­mű előadásban ismerhettük meg) a csapathoz. Úgy tűnik, hogy a Nézőpont megtalálta a sa­ját társulatát, azaz a Love and Money stábja (Ányoson túl Vi­lola Gábor, Bartsch Kata) és Kozma Attila a közel- és távoljövőben is egy csapattá kovácsolódik. Kozma Attila sze­mélye némileg kérdéses ma­rad mindig, mert program­jának alakulásába belszólhat a Csíki Játékszín, ahová szer­ző­dés köti a színészt.
A legújabb darabról annyit elárulhatunk, anélkül, hogy túl so­kat mondanánk, hogy ez egy kevésbé ismert Luigi Piran­del­lo-mű, egy megcsalás tör­té­ne­te. A féltékenység áll a középpontjában, és Kozma Atti­lának, azaz Rómeónak az utolsó 12 óráját kisérhetjük végig. Hiába, hogy a harmincas években íródott a darab, magyarázta Kroó, tulajdonképpen mint­ha 2008-ban játszódna, sem­mi­féle erőszakot nem vittünk véghez a szövegen. Nagyon meg van ugyan vágva, mivel i­szonyú hosszú monológok vannak benne, meg is­mét­lé­sek, de nem tettünk hozzá. Azt az utat, amit a Love and Mo­ney kapcsán megtaláltunk, vagyis az emberközpontúságot, a mai­­ságot ebben az előadásban is képviselni fogjuk, mondta Kroó. Tehát, az érvényességet tartjuk szem előtt, magunkon keresztül szűrve át a törté­ne­tet mutatjuk be az előadást a kedves nézőknek. Ez egy stúdiódarab lesz, nem kamaraelőadás, amilyen az előző produkció volt, és magyarázza ezt az, hogy elköltöztünk a D3 Televízió Stúdióterméből visz­sza az Udvarhelyi Fiatal Fó­rum­hoz, mondta a színész. A stúdiójelleg miatt csupán hat­van néző fér be az előadásra, a színészekhez nagyon kö­zel foglalnak majd helyet. A­mennyiben valamelyikük „ha­zu­dik”, rögtön lebuknak, tud­tuk meg Kroótól, ennek tu­da­tában készülnek az előadásra. Elek Ányos lett az előadás dísz­lettervezője, kiderült, hogy rendkívül jó érzéke van ehhez. Egy lakásban, illetve egy tera­szon játszódik a történet, majd a második felvonásban lesz egy helyszínváltás, melynek kap­csán nagyon izgalmas dolgot találtunk ki, mesélte Kroó, és lesz benne egy kis varázslat is, tette még hozzá. A stílus kap­csán még annyit el kell mon­­danom, hangsúlyozta Kroó, hogy amint azt Kukorelly End­re a POSZT (Pécsi Országos Szín­­házi Találkozó) kapcsán megfo­galmazta, miszerint elege van a hagyományos színházi hang­súl­yokból, a túlzott gesztikulá­ciók­ból, túlzott mimikai játékból, nos, ezzel tökéletesen egyet­értünk, és ezt az őszinte szín­házat szeretnénk folytatni a Pirandellóval is. Május 9-ére tűzték ki a Nem tudni, hogyan bemutatóját – vi­szont az eddigi próbafolya­mat­ból kimarad tíz-tíz nap, egyrészt Kozma Attila a Csíki Já­ték­színnel turnézik, majd a Nézőpont megy játszani Ma­gyar­országra –, az első két fel­vonás gyakorlatilag kész, vár­hatóan ez az időpont nem fog módosulni. Június elején a Love and Money című előadással megy a Nézőpont Színház a POSZT-ra, és nem kis reményekkel, leg­alábbis az előadás rendezője, Göttinger Pál nagyon bizakodó. Legutóbbi imnformációk szerint a Nézőpont június 7-én és 8-án fog játszani. Kroó Ádám még elmondta, tulaj­don­képpen nem versenyezni, ha­nem játszani mennek a pé­csi találkozóra, bíznak abban, hogy egy jó előadást láthat majd a néző, ugyankkor remélik, hogy emiatt is a színház elkövetkező évadja több szemponból könnyebb lesz.

Eljöttünk a D3 Televíziótól, mert a vezetőség nem tűrte az ottlétünk, fogalmazott Kroó Ádám. Nem volt más választásunk, mint elköltözni, viszont az UFF hosszú távon nem alkalmas színházi előadásokra. A színház persze létezni fog, és a székelyudvarhelyi márkanevet is megtartjuk. Én bebiztosítottam magunkat, jövő évadkezdésre a budapesti Nemzetközi Merlin Színház által felajánlott lehetőséggel élni fogunk. Miután az igazgató látta az előadásunkat, felkért, hogy a következőt hozzuk létre ott, ugyanakkkor egyeztetés alatt állunk a tatabányai Jászai Mari Színházzal olyan szempontból, hogy akkor ők megvennék bérletbe az új előadást, így ott is játszhatnánk, és majd kintről hoznánk ezt Udvarhelyre, beszélt a tervekről a színész. A társulat ugyanakkor abban is reménykedik, hogy jövő tavaszig a D3 Televízió vezetőségével a viszony rendeződik, és visszatérhetnek a stúdióterembe.


Barabás Blanka