Kapcsolataink mozgatói: szerelem és pénz

Kapcsolataink mozgatói: szerelem és pénz (Udvarhelyi Híradó, 2007-11-27)

KepHét jelenetből épül fel Dennis Kelly Love & Money című drámája, melynek pénteken volt a díszbemutatója. Magyar nyelven a darabot először itt, Székelyudvarhelyen, a Nézőpont Színház előadásában láthatták a nézők. A bemutatók arról ismerszenek meg általában, hogy drukkosak a színészek, és bármi megtörténhet – a pénteki premier volt (némelyeknek).

Gyönyörű a díszlet, a játéktér ki­kúszik a nézőkhöz is, a szí­nészek beszélnek hozzánk, nem­csak egymás közt, mi is, né­zők, egy cég akalmazottai va­gyunk. Az első négy jelenet után meg­szakítják a mesélőszálat, szünet után újraveszik – talán a nagyobb hatás kedvéért egy­be kellett volna lejátszani, volt aki elment a szünetben, gondolván, hogy a darabnak vége van. Hiszen megfogalmazzák a tanulságokat, aztán meg a férj szereti a feleséget, s a feleség viszont, itt vége, fuss el véle. Az első jelenet a férjet (Kroó Ádám) mutatja, hamar rájöhetünk, hogy ez lehetne a befejezése a darabnak. A fe­leség már elkövette az öngyil­kosságot. Kulcsszerepben a pénz és az adósságok. Kroó hibázik, plusz, fölös mozdulatokat tesz, melyeknek nem a darabbeli izgatottság az oka. A második jelenetben anyát és apát (Magyari Tekla és Viola Gábor) látjuk, itt nincs semmi töltelék, a mimika éppen elég, a gesztus éppen megfelelő. Magyari Tekla nagyon meggyőző itt, igazán jól alakít, mintha a partner profizmusa ragályos lenne. Mindegy, ez a játék abszolút jó. Viola pedig kirázza a kisujjából a szerepet. Attól a perctől, hogy leül a piros székbe egyszerűen uralja a teret, emanál belőle a magabiztosság – ez minden jelené­sé­re érvényes. A tapasztalat, íme, nagy úr. A következő jelenetben már Kroó is kezd felengedni, az irodai beszélgetés gyenge lánc­sze­me a főnök, Tamás Kinga. Aztán jön az első részt lezáró jelenet, ahol mindenki megnyilatkozik. Itt látjuk Jesst, a feleséget (Bartsch Kata), s ez a rövidke je­lenés is elég ahhoz, hogy ne cso­dálkozzunk, mért övé a fősze­rep. Érzékeny és könnyed. Először látjuk Dun­cant is (Elek Ányos), mint a cég alkalma­zottját, erről viszont nem lehet sokat mondani, de kü­lö­nö­seb­ben semmi gond vele. Az ötödik jelenet újraveszi a befejező rész kulcsmondatait. A következőben Debbie-t (Ta­más Kinga) és Duncant látjuk. Itt Tamás Kingából is megvillan valami, amit jobb szereplésnek is nevezhetünk, tehát a bisztrós történetben, a naiv leányzó alakításában elfogadható. Dun­can hiteles. A tele­ví­zió reklámfilmje viszont túl sok. Az irodai reklámkép még nehezen elmegy, a reklámfilm, amit a szereplő indít el egy DVD-lejátszó segítségével, túl szájbarágós. Aho­gyan elcsú­szik egy filmben a Coca-Cola-kép, úgy az elő­adás­ban is va­la­milyen semleges filmecskébe kellett volna be­szúr­ni az előadás támogatóit. A hatodik jelenetben a feleség és férj találkozásánál asszisztálhatunk, kiderül, Jess vásárlási mániáját igen ne­he­zen tolerálja David, sőt faképnél hagyja a kritikus hely­zet­ben. Ez a játék remek. Az utolsó jelenet Jess mo­no­lógja. A Jesst alakító Bartsch Kata nem véletlenül tartott ettől a néhány perctől, de le minden kalapokkal előtte. Minden erőlködéstől mentesen, végig fenntartott érzelmi feszültéggel, ráérzéssel, bájjal és szépséggel megformált sze­rep volt.

Love&Money
Szereplők: Bartsch Kata, Elek Ányos, Kroó Ádám, Magyari Tekla, Tamás Kinga, Viola Gábor; látvány: Bagoly Zsuzsa; dramaturg: Várady Zsuzsa; rendező: Göttinger Pál. A mai, november 27-ei előadásra 19 órától a Digitál 3 Televízió stúdiótermében kerül sor, de látható még november 29-én, csütörtökön 19 órától. Jegyeket váltani a helyszínen lehet. Az előadást a Melinda Impex Instal Kft., a Zetam Kft., a Szuper-üzletlánc támogatta, továbbá főtámogató volt az Elka International Logistics.

Barabás Blanka
Megosztás: